Vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

17:16 01/09/2021

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc, hình thành và phát triển bởi tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ của dân tộc ta qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bất luận trong hoàn cảnh nào, đại đoàn kết là kim chỉ nam kết thành sức mạnh, đưa dân tộc ta vượt lên mọi khó khăn, thử thách, lập nên những kỳ tích vẻ vang.

Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước đến công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Cùng với truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng và lịch sử hào hùng của dân tộc, của tỉnh nhà. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, với nhiều tên gọi khác nhau qua các thời kỳ nhưng vai trò của Mặt trận luôn được phát huy, đã vận động Nhân dân tham gia cuộc kháng chiến đầy hy sinh gian khổ “Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”, xây dựng hậu phương vững chắc, tích cực đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến để chiến thắng “Giặc đói”, “Giặc dốt” “Giặc ngoại xâm” , “xe chưa qua, nhà không tiếc” … góp phần chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Sau hoà bình lập lại, hậu quả chiến tranh hết sức nặng nề. Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Hà Tĩnh tiếp tục vận động Nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết, một lòng quyết tâm xoá nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên” . Đặc biệt sau 30 năm tái lập tỉnh (1991-2021) và thực hiện công cuộc đổi mới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hà Tĩnh luôn chú trọng việc củng cố, xây dựng và tăng cường sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ một tỉnh nghèo, điểm xuất phát thấp, Hà Tĩnh đã vươn lên đứng trong tốp đầu của khu vực. Hầu hết các ngành, các lĩnh vực then chốt đều thu được những kết quả vượt trội, đạt và vượt mục tiêu đề ra; cơ sở hạ tầng kỹ thuật được tăng cường; các mặt văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,51%, hộ cận nghèo còn 4,31%, tỷ lệ hộ giàu và khá tăng nhanh; toàn tỉnh có 171 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 94% (cả nước là 62%); 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 05 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ, Vũ Quang), Thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Trung ương công nhận huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”.

Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà tham gia xây dựng Nông thôn mới

Đóng góp vào những thành quả quan trọng đó, luôn có sự đồng hành, nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong phát huy vai trò sức mạnh của khối đại đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, cụ thể:

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong xã hội; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động thiết thực, thu hút các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, điển hình là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội...  Trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động gần 162,85 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới và sửa chữa 5.153 nhà hộ nghèo, trị giá 101,6 tỷ đồng; hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho 1.188 lượt hộ nghèo với số tiền 5,905 tỷ đồng; tặng quà, hỗ trợ đột xuất, khám chữa bệnh và hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi cho 103.223 lượt đối tượng với số tiền 59,330 tỷ đồng. Hàng năm, huy động các nguồn lực thăm hỏi tặng quà tết cho 100% các hộ nghèo nhân dịp Tết nguyên đán; triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ vật nuôi giúp hộ nghèo thoát nghèo góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống Covid-19

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm của cán bộ, Nhân dân Hà Tĩnh ủng hộ đồng bào miền Nam phòng, chống dịch Covid-19

Trước những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia hỗ trợ thực hiện tốt công tác cứu trợ. Tính từ 2015-2020, MTTQ các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã vận động được 411 tỷ đồng, đã chi 302,2 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau thiên tai, hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội vùng thường xuyên bị thiên tai, ngập lụt; hỗ trợ hộ nghèo làm nhà tránh lũ theo Quyết định 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh theo Hướng dẫn số 121-HD/BCĐ ngày 21/12/2020 của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh. Đặc biệt trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc đã phát huy vai trò trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phát động kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch; huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, đồng thuận, chung sức của Nhân dân; huy động nguồn lực phòng, chống dịch với tổng kinh phí vận động trong toàn tỉnh 121,1 tỷ đồng, đã kịp thời hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; kêu gọi Nhân dân toàn tỉnh quyên góp hàng hóa, nhu yếu phẩm ủng hộ Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam với 1.295 tấn hàng hóa với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng.

MTTQ tỉnh tổ chức Hiệp thương lần 2 giới thiệu danh sách sơ bộ 118 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND khoá XVIII

Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, từ năm 2014 - 2019, đã tiến hành 5.134 cuộc giám sát; kiến nghị cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết 3.647 vụ việc. Tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng Nhà nước thông qua bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao (99,86%)...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Thạch Hà

Tuy nhiên, hiện nay bối cảnh quốc tế, khu vực, trong nước và tỉnh nhà có những diễn biến nhanh, phức tạp; đan xen cả thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn đối với sự nghiệp đổi mới nói chung và đường lối xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói riêng. Đất nước và tỉnh ta đang đứng trước nhiều vấn đề mới đặt ra, tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của Nhân dân; các thế lực thù địch lợi dụng và kích động để chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc…

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ những tư tưởng, quan điểm của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”, đồng thời phát huy trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết hiệu quả những vấn đề xã hội quan tâm đặt ra. Theo đó, các cấp ủy đảng và chính quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của Nhân dân; tin dân và tôn trọng dân, đảm bảo Nhân dân thực sự là chủ, được bày tỏ nguyện vọng của mình thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Hai là, phát huy dân chủ, giải quyết tốt quan hệ lợi ích giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội; kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và toàn xã hội. Tổ chức và động viên, quy tụ Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến tận khu dân cư, hộ gia đình; làm cho cán bộ cơ sở và Nhân dân hiểu rõ chính sách, quan điểm của Đảng về đại đoàn kết; mục tiêu, ý nghĩa các cuộc vận động để cùng đồng tâm thực hiện. Đặc biệt là quyết tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh phong trào “cả tỉnh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” góp phần giảm nghèo bền vững, chăm lo người có công với nước, giúp đỡ những hộ nghèo, những gia đình và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau nâng cao chất lượng cuộc sống; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, bảo vệ môi trường, vun đắp tình làng nghĩa xóm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ba là, tăng cường mối quan hệ bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” , trong đó “Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân” . Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong thời gian tới”, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần làm cho “ý Đảng” luôn phù hợp với “lòng dân”. Bằng nhiều hoạt động thiết thực cụ thể, với nhiều hình thức vận động phong phú, đa dạng thông qua các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng; phát huy vai trò của Nhân dân trong việc xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, từ đó tạo sự đồng thuận xã hội. Đặc biệt, Mặt trận các cấp trong tỉnh cần  nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết cán bộ chuyên trách là những người tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến của Nhân dân, dám chịu trách nhiệm trước Nhân dân, không đùn đẩy, né tránh khi thực hiện công việc…

Bốn là, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần làm tốt hơn vai trò giám sát và phản biện xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tăng cường giám sát để tạo sự đồng thuận xã hội, là cơ sở để phát triển toàn diện quê hương, đất nước. Mặt trận Tổ quốc là chủ thể tích cực phát huy vai trò của nhân dân trong tổ chức lấy ý kiến đóng góp các chủ trương, chính sách của Đảng và của cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của quần chúng nhân dân. Mặt trận Tổ quốc các cấp cần làm tốt vai trò chủ trì hiệp thương, phân công, phối hợp các tổ chức thành viên trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội; huy động tối đa các nhà khoa học, chuyên gia trên các lĩnh vực trong hội đồng tư vấn để lấy ý kiến phản biện, đóng góp ý kiến, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Năm là, tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” , kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên các kênh thông tin và các trang mạng xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên chủ động, sáng tạo tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp Nhân dân nhận thức rõ âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc chống phá đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, chính sách xã hội... nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Đi cà kheo trong Ngày hội đại đoàn kết ở xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân

Xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ xuyên suốt, vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị nhằm tăng cường sức mạnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là nền tảng, là điều kiện tiên quyết để Hà Tĩnh phát huy đầy đủ các nguồn lực, sức mạnh để đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Thái Ngọc Hải- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnhÝ kiến bạn đọc