Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Với ý chí lớn, khát vọng cháy bỏng, quyết tâm cao cùng cách làm sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được những thành quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc trên hành trình xây dựng tỉnh nông thôn mới (NTM).

Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ phiếu với kết quả 100% công nhận 14 xã đạt chuẩn NTM, 11 xã NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu. Đây là 2 xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh.

Nhằm chung tay thực hiện thành công huyện Cẩm Xuyên đạt huyện nông thôn mới, sáng 27/2, Uỷ ban MTTQ phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Cẩm Xuyên tổ chức Lễ ra quân hỗ trợ thị trấn Cẩm Xuyên đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị văn minh

Triển khai tháng cao điểm xây dựng NTM và đô thị văn minh (tháng 3/2021), MTTQ các địa phương trong toàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã đăng ký chủ trì thực hiện 114 công trình với giá trị 27,5 tỷ đồng.

Nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh đã triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Từ sự đóng góp và đồng lòng, chung sức của người dân, hệ thống kết...

100% thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đã bỏ phiếu công nhận Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) năm 2021.

Sáng 14/7, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và đoàn công tác đã đi kiểm tra NTM tại các cụm, khu dân cư ở xã Quang Thọ, Hương Minh và Đức Hương. Cùng đi có Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thiều...

Hà Tĩnh có 575/1.925 khu dân cư, 131/216 xã, phường, thị trấn có đồng bào có đạo sinh sống, trong đó 71 thôn giáo toàn tòng. Trong những năm qua, các cơ quan trong hệ thống chính trị ở các cấp đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi các tổ chức tôn giáo hoạt động, kịp...

Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) giáp biên với nước bạn Lào, qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Địa bàn phức tạp nên việc xây dựng nông thôn mới (NTM) ở đây gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, với sự chung sức của mọi tầng lớp nhân dân, Hương Sơn đang tiến đến đích huyện NTM.

Trong 5 năm thực hiện, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong cả nước cũng như ở Hà Tĩnh đã khơi dậy, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết, tiềm lực của các tầng lớp Nhân dân trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 đồng thời kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Hội đồng thẩm định cấp tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành xét, bỏ phiếu đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 25 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu năm 2021.