Trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho 160 cán bộ mặt trận cơ sở

14:26 24/10/2023

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ nhằm giúp cán bộ mặt trận cơ sở ở Hà Tĩnh trang bị thêm kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng trong quá trình hoạt động.

Sáng 23/10, Ủy ban MTTQ tỉnh khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, lãnh đạo các sở, ban, ngành và 160 cán bộ mặt trận các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh tham dự.

Đại biểu tham dự chương trình.

Trong thời gian 1 ngày, cán bộ mặt trận các cấp được giảng viên đến từ Sở LĐ-TB&XH, BHXH tỉnh thông tin các vấn đề như: tổng quan về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; các chủ trương, chính sách mới của Trung ương, của tỉnh về công tác giảm nghèo; kết quả thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT theo Nghị quyết HĐND tỉnh 8 tháng đầu năm 2023 và một số nội dung về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc thông tin về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn

Trưởng phòng Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh Trương Thị Tuyết thông tin một số nội dung về chính sách BHXH và BHYT

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cũng truyền đạt các chuyên đề như: Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 26/6/2023 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2024 - 2029; hướng dẫn công tác tổ chức đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ; vai trò của MTTQ các cấp trong chủ trì triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giám sát các nội dung về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Đồng thời, hướng dẫn một số nội dung triển khai thực hiện Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức đại hội MTTQ các cấp.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức trao đổi chuyên đề: V ai trò của MTTQ các cấp trong chủ trì triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giám sát các nội dung về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà t rao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ

UVTT, Trưởng Ban TGPT Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Văn Lượng hướng dẫn một số nội dung triển khai thực hiện Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 và công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”.

Nguồn: Baohatinh.vnÝ kiến bạn đọc