Văn bản chỉ đạo chung
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo chung
Số/ Ký hiệu Công văn số 04 - CV/HĐTD
Trích yếu Đăng tải đề cương ôn tập của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng tuyển dụng
Đính kèm