Văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
44/2021/NQ-HĐND 16/12/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo...
51/2021/NQ-HĐND 16/12/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Quy định chính sách khuyến khích phát...
06/KH-BCĐTCVĐ 28/09/2021 Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người... Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...
12-CT/TU 06/08/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối...
Đường link truy cập vào mục Văn bản hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam http://mattran.org.vn/van-ban-huong-dan.html
Công văn số 04 - CV/HĐTD Hội đồng tuyển dụng Đăng tải đề cương ôn tập của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và...
181/PCTT Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Phối hợp khảo sát lấy ý kiến tổ chức/ cá nhân phục vụ đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh theo Bộ...