Văn bản chỉ đạo chung
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo chung
Số/ Ký hiệu 51/2021/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025
Ngày ban hành 2021-12-16
Ngày hết hạn 2025-12-31
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm