Văn bản chỉ đạo chung
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo chung
Số/ Ký hiệu 44/2021/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022 - 2025
Ngày ban hành 2021-12-16
Ngày hết hạn 2025-12-31
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm