Văn bản chỉ đạo chung
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo chung
Số/ Ký hiệu 06/KH-BCĐTCVĐ
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới
Ngày ban hành 2021-09-28
Ngày hết hạn
Người ký Trần Nhật Tân
Chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan ban hành Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh
Đính kèm