Văn bản chỉ đạo chung
Loại văn bản Văn bản chỉ đạo chung
Số/ Ký hiệu 12-CT/TU
Trích yếu Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới
Ngày ban hành 2021-08-06
Ngày hết hạn
Người ký Trần Thế Dũng
Chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Đính kèm