Tin đại hội đảng XIII

Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc là một nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng, có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Hà khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc, mở màn cho đại hội đảng bộ cấp huyện ở Hà Tĩnh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh

Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các...

Trong bài viết “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Phải "có con mắt tinh đời" trong đánh giá, lựa chọn, giới thiệu cán bộ. Muốn thế, phải...

Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khóa XXXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng nay, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu 38 đồng chí vào Ban Chấp hành.

Trước mỗi sự kiện chính trị lớn của đất nước, đặc biệt là trước mỗi kỳ đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, phản động ra sức đẩy mạnh các hoạt động chống phá nhằm phủ nhận...

Kết luận chỉ đạo cuộc họp rút kinh nghiệm đại hội điểm đảng bộ cấp huyện diễn ra sáng nay (2/6), Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Trong công tác nhân sự, cần đánh giá cán bộ nhiều chiều, thực chất, đảm bảo đúng quy trình nhân sự 5 bước đối với...

Tính đến hết ngày 30/6, Hà Tĩnh đã hoàn thành đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 ở 638/638 đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc trọng thể phiên chính thức với sự tham gia của 252 đại biểu đại diện cho hơn 8.200 đảng viên thuộc 108 tổ chức cơ sở Đảng.

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Ðảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thời gian vừa qua, MTTQ và các đoàn thể thành phố đã...

Tổ chức đại hội Đảng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến khó lường, thế nhưng, với sự chuẩn bị chu đáo, cách làm bài bản, đại hội Đảng cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 ở Hà Tĩnh đã được tổ chức thành công.