Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

18:14 14/07/2020

Sáng 14/7, Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (CCQ&DN) long trọng tổ chức khai mạc phiên chính thức Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự đại hội có: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy khối qua các thời kỳ.

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Lê Văn Vinh nhấn mạnh: Với trách nhiệm lớn lao, đại hội sẽ thực hiện nhiều nội dung quan trọng, từ đó, xác định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 với quyết tâm nỗ lực hơn nữa; sáng tạo, đổi mới hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, tương xứng với tiềm năng và sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong đảng bộ; xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Lê Văn Vinh phát biểu khai mạc đại hội.

Với ý nghĩa đó, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối đề nghị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm; làm việc hết sức mình, với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới” đưa đại hội hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Đại hội xác định chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khuyến khích đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh”.

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, dù thực hiện nhiệm vụ trong thuận lợi và thách thức đan xen, nhưng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối đã củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, bám sát cơ sở, chọn đúng mũi trọng tâm, khắc phục khó khăn, thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội của 2 đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải trình bày dự thảo báo cáo chính trị.

Trong nhiệm kỳ qua, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong khối đã có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN của tỉnh. Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tập trung sản xuất kinh doanh, toàn khối có 75 tổ chức Đảng đỡ đầu 196 xã xây dựng nông thôn mới (NTM) với tổng trị giá tài trợ 588 tỷ đồng (riêng Cơ quan Đảng ủy Khối trực tiếp đỡ đầu 6 xã với tổng kinh phí vận động, tài trợ trên 31 tỷ đồng), qua đó đã góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những điển hình tiêu biểu của cả nước về xây dựng NTM.

Đảng bộ khối cũng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện công tác cải cách hành chính, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực; toàn khối có 80/95 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (đóng trên địa bàn TP Hà Tĩnh) được UBND TP Hà Tĩnh công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hóa; góp phần quan trọng vào việc đưa Thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II năm 2019.

Đại biểu tham gia đại hội

Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, có nhiều đổi mới. Việc sáp nhập, sắp xếp tổ chức từng cơ quan đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đảng ủy khối sau hợp nhất 2 Đảng bộ Khối CCQ và Khối DN đã sắp xếp tổ chức, đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất, liên tục. Về chủ trương nhất thể hóa, đến nay đã có 99/108 tổ chức cơ sở Đảng thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ khối đã bồi dưỡng, kết nạp 1.706 đảng viên mới.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức thường xuyên, hiệu quả bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực; qua đó, có 539 tập thể, 401 cá nhân điển hình được các cấp vinh danh.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện công khai minh bạch. Công tác dân vận, hoạt động của Công đoàn viên chức tỉnh, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh khối đã có nhiều đóng góp tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Từ những đánh giá sâu sắc về kết quả đạt được cùng những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh xác định các chỉ tiêu cụ thể: Hằng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cơ quan, DN thuộc đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị, trong đó có trên 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp trên 1.000 đảng viên, trong đó trên 500 đảng viên trong các DN.

100% DN trong khối sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo hài hòa các lợi ích, quan tâm an sinh xã hội và xây dựng NTM; 100% các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 3 trở lên; 100% cơ quan, DN trong khối được công nhận đạt chuẩn văn hóa; các đoàn thể khối xếp loại vững mạnh, xuất sắc...

Tiếp đó, đại hội nghe Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Lệ Hà trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ khối lần thứ XV trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối lần thứ XVI.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Lệ Hà trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH khóa XV trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối khóa XVI.

Đại biểu cũng tập trung thảo luận, rút ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; các bài học kinh nghiệm và đóng góp ý kiến về giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng tham luận về nội dung phát huy vai trò của đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làm động lực chính của tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh

Đại biểu phân tích vai trò quan trọng của tổ chức Đảng lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp và các cơ quan, sắp xếp tinh gọn bộ máy. Đồng thời, nêu ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò của Đảng trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chương trình xây dựng NTM, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Hà Tĩnh Trần Danh Việt tham luận nội dung: Tổ chức Đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong doanh nghiệp.

Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Quang Nhật tham luận nội dung: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thời gian qua.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận và chúc mừng những kết quả của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đại hội phân tích, đánh giá sâu những khuyết điểm, xác định nguyên nhân để đề ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đảng bộ, các tổ chức cơ sở đảng phải luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thiết thực, cụ thể để thực hiện hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị; bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp. Hình thành rõ hơn văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp tạo môi trường làm việc thật sự chuyên nghiệp, thân thiện cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động.

Quan tâm đúng mức công tác cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự năng động sáng tạo, tâm huyết; nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Phát huy vai trò các tổ chức quần chúng trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức đoàn thể.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị đại biểu đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất đạo đức, để bầu vào cấp ủy khóa mới và dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Sau Đại hội, BCH Đảng bộ khối sớm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội thành các chương trình hành động, kế hoạch; phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cho từng đồng chí cấp ủy viên theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo để đưa Nghị quyết Đại hội phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Đại biểu biểu quyết số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh lần thứ XVI.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, trên tinh thần dân chủ, khách quan, đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện các bước bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh lần thứ XVI

Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 252/252 phiếu, tỷ lệ bầu đạt 100%.

Đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, tân Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải hứa: Ban Chấp hành Đảng bộ khối sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, cống hiến trí tuệ, sức lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối lần thứ XVI đề ra.

Thời gian tiếp theo, Đại hội sẽ tiến hành họp Ban chấp hành Đảng bộ Khối khóa XVI phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Chiều nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tiếp tục diễn ra với các nội dung: báo cáo kết quả họp Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa XVI phiên thứ nhất; bầu đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và tiến hành bế mạc.

Trước khi bước vào phiên khai mạc, đại biểu Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đến dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh).Ý kiến bạn đọc