Kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị xã hội

Từ thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX gửi tới đồng bào, cán bộ, chiến sỹ cả...

Qua 90 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn là nơi khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của người Việt Nam, tập hợp, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc...

Qua các thời kỳ, MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Sáng 22/12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ ba, khóa IX theo hình thức trực tuyến. Hội nghị nhằm thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp và thống nhất...

Thời gian qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bài học quý về sức mạnh của lòng dân, sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong giờ phút quyết định vận mệnh của đất nước. Bài học đó đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự.

Ngày 25/8/2021, cả nước kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại được cả thế giới biết đến và là niềm yêu kính, tự hào, biết ơn của hàng chục triệu người dân Việt Nam.

Tấm gương sáng ngời, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, suốt đời hy sinh, phấn đấu quên mình cho đất nước và nhân dân của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp là tài sản vô giá trong giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lập trường chính trị tư tưởng,...

Việc vận động treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ lâu đã được triển khai thường xuyên, đồng bộ, nhận được sự đồng tình ủng hộ của các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân và các tín đồ phật tử

Ngày 6/9/1931, Tổng Bí thư Trần Phú - người con kiên trung làng Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) - qua đời khi mới 27 tuổi. Sự hy sinh cao cả đó đã khơi nguồn sống, sự trường tồn của lý tưởng mà cả cuộc đời đồng chí đã tin, theo và “giữ vững chí khí chiến đấu” cho...

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các địa phương ở Hà Tĩnh đã có những hoạt động đón ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) phù hợp với thực tế, đảm bảo an toàn phòng dịch nhưng vẫn ấm áp, nghĩa tình.