Chính trị xã hội

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu lên 3 quan điểm trong Nghị quyết 21 đó là: Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở.

Phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muồn (nước CHDCND Lào), mặt trận hai tỉnh đã luôn phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả trên các lĩnh vực tuyên truyền, giữ vững an ninh biên giới, hợp tác giáo dục, y tế...

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Tĩnh, sáng nay 21/9, Đoàn cán bộ Uỷ ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muồn, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Phít Sà May-Kong Xa Đệt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muồn làm...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những nỗ lực, giải pháp của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) trong việc tích cực vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá: Hà Tĩnh đã quán triệt triển khai bài bản, đồng bộ, bám sát thực tiễn đời sống người dân và các quan điểm, nhóm giải pháp trong Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về “phát huy sức mạnh đại...

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, sáng 10/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung làm việc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023.

Sáng nay (15/12), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11 để xem xét, đánh giá toàn diện tình hình phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2022; thống nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và quyết nghị một số cơ chế, chính sách quan trọng.

Năm 2022, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế...

Ngày nay, bất cứ người Việt Nam yêu nước nào cũng đều nhận thấy rõ sự cần thiết phải có Đảng Cộng sản và vai trò của Đảng đối với cách mạng. Thực tế 93 năm qua đã chứng minh rằng: Nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, cách mạng Việt Nam không thể...

Ngày 2/3/2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 6/3/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp để xem xét về công tác cán bộ.