Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII: Nhiều chính sách quan trọng, nhân văn được thông qua

15:29 24/03/2020

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cùng tham dự kỳ họp .

Cả hệ thống chính trị đang vào cuộc phòng, chống dịch covid -19

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh, đây là kỳ họp bất thường; diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang vào cuộc quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống dịch covid -19.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp và Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh gía cao sự chung tay, vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và Nhân dân tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn khai mạc kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường)

Kỳ họp HĐND tỉnh thứ 13 diễn ra trong 1 buổi, có nhiều nội dung quan trọng, trong đó thảo luận, quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách: Chính sách hỗ trợ đối với trưởng công an, phó trưởng công an, công an viên thường trực xã, thị trấn nghỉ việc để bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn; Sửa đổi một số một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng NTM, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020; Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C….

Đặc biệt, tại kỳ họp này sẽ thông qua Quy định mức chi hỗ trợ đối với người được cách ly y tế và người tham gia trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Chính sách này thể hiện tính nhân văn của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng bị cách ly y tế và người tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Nhiều chính sách quan trọng, nhân văn được thông qua

Sau diễn văn khai mạc kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Việt thông qua các tờ trình: Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020; chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu thông qua tờ trình Quy định mức chi hỗ trợ đối với người được cách ly y tế và người tham gia trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh;

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa thông qua tờ trình Chính sách hỗ trợ đối với trưởng công an, phó trưởng công an, công an viên thường trực xã, thị trấn nghỉ việc để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn; Chế độ, chính sách đặc thù đối với cán bộ làm công tác tiếp công dân chuyên trách trên địa bàn tỉnh…

Ngoài ra còn có các tờ trình về: Phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương; Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng tiếp thu, cảm ơn các đại biểu đã thẳng thắn, chia sẻ, bổ sung thêm một số nội dung các tờ trình, đồng thời giải trình làm rõ thêm một số ý kiến đại biểu liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, đầu tư công...

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ tài liệu, tham gia thảo luận vào các nội dung trình kỳ họp và biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Đại biểu cho rằng, kỳ họp này đã thông qua các nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cần phải cách ly bắt buộc các đối tượng từ vùng dịch về địa phương. Ngoài các chế độ đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế theo thông tư, quyết định của Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ thì việc hỗ trợ tiền ăn cho người được cách ly y tế tại các cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung; hỗ trợ người trực tiếp phục vụ người được cách ly tại cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung; hỗ trợ người tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm dịch ở các đầu mối giao thông ra, vào các vùng có dịch và một số nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là rất cần thiết.

Đối với chủ trương đưa công an chính quy về xã đã có tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm, chế độ, chính sách của lực lượng này. Vì vậy, việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với trưởng công an, phó trưởng công an, công an viên thường trực xã, thị trấn nghỉ việc cũng rất cần thiết, có ý nghĩa nhân văn.

Ưu tiên thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết

Sau một buổi làm việc khẩn trư­ơng, nghiêm túc, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh thảo luận, thông qua 8 nghị quyết chuyên đề.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn ghi nhận tinh thần tập trung dân chủ, thảo luận biểu quyết thông qua các nghị quyết, đồng thời khẳng định, đây là những quyết sách quan trọng, cấp bách nhằm cụ thể hoá chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn của tỉnh Hà Tĩnh, góp phần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn bế mạc kỳ họp,

Đối với 2 nghị quyết chưa ban hành, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh vừa hoàn thiện vừa trao đổi để thống nhất đi đến ban hành.

Công việc trọng tâm, cấp bách, khẩn trương nhất hiện nay là ưu tiên thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kiểm soát, không để dịch xuất hiện và lây lan trên địa bàn tỉnh; bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và trật tự an toàn xã hội. Đề nghị quân đội, công an, biên phòng, y tế có thể nghiên cứu triển khai diễn tập, dứt khoát Hà Tĩnh không để bị động khi có dịch xẩy ra.

Hoàn thành và phải đảm bảo chất lượng việc rà soát Quy hoạch tỉnh đến năm 2020 và Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tập trung triển khai các nội dung chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Trước mắt, chỉ đạo đại hội cấp cơ sở. Chuẩn bị thật tốt để duyệt và tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 19 và các văn kiện liên quan.

Tập trung chuẩn bị thật tốt phương án nhân sự đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ổn định tổ chức bộ máy các xã sau sáp nhập đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là một số vụ việc tồn đọng kéo dài liên quan đến công tác bồi thường.

Đảm bảo an ninh trật tự, nhất là tại các khu cách ly tập trung, khu vực cửa khẩu. Kiên quyết xử lý nghiêm hành vi phân biệt đối xử, kỳ thị người cách ly; lợi dụng tình hình cả hệ thống đang tập trung phòng, chống dịch để kích động, gây rối, làm mất an ninh trật tự.

Cũng tại kỳ họp thứ 13, các đại biểu đã biểu quyết, miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trần Văn Sơn - nguyên ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh do điều chuyển công tác ra khỏi địa bàn; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Nguyễn Công Thành - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông với kết quả số phiếu 100%.

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thông qua 8 nghị quyết chuyên đề, gồm:

  1. Nghị quyết về Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND, ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020.

  2. Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ đối với Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an, Công an viên thường trực xã, thị trấn nghỉ việc để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn.

  3. Nghị quyết về Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân tại Ban tiếp công dân tỉnh; huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

  4. Nghị quyết về Phê duyệt Chủ trương đầu tư và bổ sung danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020

  5. Nghị quyết về Quy định mức chi hỗ trợ đối với người được cách ly y tế và người tham gia trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

  6. Nghị quyết về Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

  7. Nghị quyết về Phân bổ kế hoạch vốn viện trợ và vốn vay kinh phí sự nghiệp cho các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  8. Nghị quyết về Thông qua Chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

(Nguồn: Báo Hà Tĩnh)Ý kiến bạn đọc