ĐỨC THỌ: HIỆP THƯƠNG CỬ CHỨC DANH CHỦ TỊCH UỶ BAN MTTQ HUYỆN

10:08 15/09/2020

Chiều ngày 07/9/2020, Uỷ ban MTTQ huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị lần thứ 5 để hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện và hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2019- 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Văn Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe thông báo về việc thôi chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đối với đồng chí Bùi Lê Văn do được điều động, phân công nhiệm vụ mới là Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy và thực hiện quy trình hiệp thương bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đối với đồng chí Đặng Giang Trung - Phó Bí thư Huyện ủy. Theo đó Đức Thọ là huyện đầu tiên thực hiện mô hình Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đặng Giang Trung trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024. Bản thân đã trải qua nhiều vị trí công tác, tuy nhiên ở mỗi lĩnh vực sẽ có những yêu cầu và nhiệm vụ riêng, do đó mong các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ huyện, Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp, tạo điều kiện để bản thân hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hà Văn Hùng tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Giang Trung

Tặng hoa các vị thôi tham gia Uỷ viên Uỷ ban MTTQ huyện

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đặng Giang Trung- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, đem năng lực và trí tuệ đưa công tác Mặt trận huyện nhà ngày càng đi lên, đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm của Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện cùng đồng hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Đặng Giang Trung- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện khóa 2019-2024 phát biểu nhận nhiệm vụ

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Hùng, UVBTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng đồng chí Đặng Giang Trung vừa được hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Đặng Giang Trung sẽ tiếp tục cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận của trong giai đoạn mới.

Phương ThảoÝ kiến bạn đọc