Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm

09:12 27/10/2023

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở phân công các thành viên dự ngày hội ở các khu dân cư.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng vừa ký văn bản gửi các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn MTTQ tỉnh; các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2023.

Đoàn công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm các hộ dân tộc Chứt tại bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê).

Để tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2023 đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành và cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan.

Cụ thể, ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam ở khu dân cư đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; phân công các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư.

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở phân công các thành viên dự ngày hội ở các khu dân cư. Sau ngày hội, các trưởng đoàn công tác tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả tham gia của các thành viên cho Thường trực Tỉnh ủy và Đảng đoàn MTTQ tỉnh.

Đảng đoàn MTTQ tỉnh phối hợp với ban thường vụ các huyện, thành, thị uỷ chỉ đạo các khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết vào các ngày cuối tuần hoặc buổi tối các ngày làm việc để cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham dự đầy đủ. Tổng hợp, báo cáo kết quả các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Giám đốc, thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; ban thường vụ các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nơi cư trú đầy đủ, với tinh thần trách nhiệm cao.

Cùng với việc chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đẩy mạnh các hoạt động chào mừng đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nguồn: Baohatinh.vnÝ kiến bạn đọc