Thành phố Hà Tĩnh: Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020

16:52 30/09/2020

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Tĩnh năm 2020, sáng ngày 29/9/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Tĩnh đã phối hợp với Ban Tuyên Giáo Thành ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2020.

Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Hoàng Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh các đồng chí đại diện các Ban, Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Lương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đại diện lãnh đạo các Ban: Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận Thành ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố và sự có mặt đông đủ của hơn 230 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường; Trưởng Ban công tác Mặt trận ở các thôn, Tổ dân phố trong toàn Thành phố.

Lớp tập huấn được tổ chức trong 2 ngày từ 29 - 30/9/2020, với các nội dung cơ bản về công tác Mặt trận: Thông tri 08/TTr-MTTW- BTT ngày 28/7/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTW Việt Nam về Hướng dẫn thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, trọng tâm là cập nhật những điểm mới của Điều lệ khóa IX; Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình phối hợp hành động của Ủy ban MTTQ Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chuyên đề Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Công tác giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam các cấp;Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2020, thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới, tình hình biển đảo.

Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong toàn Thành phố nắm vững các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công Mặt trận để vận dụng có hiệu quả hơn trong thực tiễn ở cơ sở, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Võ Thúy Hoa - MTTQ thành phố Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc