Mỗi địa phương cấp huyện Hà Tĩnh có ít nhất một công trình chào mừng Đại hội XIII của Đảng

14:57 11/01/2021

Chiều 8/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 7, tổng kết công tác mặt trận năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021; sơ kết 5 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh xảy ra, song, với sự quyết tâm cao của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận và sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân nên khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường; Nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh: Thái Ngọc Hải, Hoàng Anh Đức chủ trì hội nghị.

Mặt trận, các tổ chức đoàn thể các cấp đã đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Anh Đức báo cáo tổng kết công tác mặt trận năm 2020; báo cáo sơ kết 5 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp triển khai thực hiện công tác tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19; vận động Nhân dân ủng hộ, khắc phục hậu quả ảnh hưởng do dịch. Theo đó, toàn tỉnh đã nhận được 71,906 tỷ đồng (gồm tiền mặt và hiện vật) của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức các đoàn chúc mừng 13 giáo hạt, giáo xứ nhân dịp năm mới 2020, đón Tết cổ truyền dân tộc; phối hợp với Ủy ban đoàn kết Công giáo trao 160 suất quà, tổng trị giá 80 triệu đồng cho các hộ giáo dân có hoàn cảnh khó khăn; quà tết cho 58 hộ dân tộc Chứt.

Ông Nguyễn Thành Đồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hương Sơn: Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cần kiến nghị HĐND tỉnh có điều chỉnh mức phụ cấp để phù hợp với thực tiễn.

MTTQ các cấp tổ chức giám sát 350 chuyên đề, trong đó cấp tỉnh giám sát 4 chuyên đề, cấp huyện giám sát 52 chuyên đề, cấp xã giám sát được 294 chuyên đề.

Đặc biêt, MTTQ tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Cục Thuế Hà Tĩnh thành lập 2 đoàn giám sát trực tiếp việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại 13 huyện, thành phố, thị xã và 26 xã, phường, thị trấn.

Ông Lê Mã Lương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kỳ Anh: Để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp.

Năm 2020, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được 60,559 tỷ đồng; nguồn an sinh xã hội vận động được 80,234 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, tặng quà Tết, hỗ trợ đột xuất, khám chữa bệnh và hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Ban cứu trợ tỉnh đã kêu gọi, tiếp nhận trên 283 tỷ đồng (trong đó hàng hóa quy ra tiền: 81,174 tỷ đồng) của 3.837 tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân triển khai nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động với chỉ tiêu: Mỗi huyện, thành phố, thị xã có ít nhất 1 công trình có giá trị chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc; trên 90% MTTQ cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong thời gian tới”.

Mỗi huyện, thành phố, thị xã có ít nhất 2 - 3 mô hình giảm nghèo có hiệu quả; phấn đấu huy động nguồn lực xây dựng mỗi huyện 1 nhà tránh trú bão lũ.

Mỗi huyện, thành phố, thị xã có ít nhất 1 hoạt động phối hợp tuyên truyền chương trình OCOP - “Mỗi xã một sản phẩm”, đưa hàng Việt về với nông thôn, miền quê. Trên 90% ý kiến đối thoại được xử lý triệt để, không để tồn đọng kéo dài.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng biểu dương ghi nhận những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và MTTQ các cấp trong năm 2020.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần bám sát nội dung 7 nhiệm vụ trọng tâm; 5 chương trình trọng điểm và 3 đột phá chiến lược để thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ; MTTQ các cấp cùng các tổ chức chính trị xã hội, hệ thống chính trị tuyên truyền để người dân tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, đặc biệt là nâng cao thu nhập cho người dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị, mặt trận tổ quốc các cấp cần thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng cơ chế chính sách của hệ thống mặt trận các cấp.

Phát huy tổ chức thực hiện tốt các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân; tiếp tục vận động, tuyên truyền cho nhân dân trong việc phòng, chống dịch Covid-19; triển khai hiệu quả công tác khắc phục hậu quả thiệt hại do bão lụt gây ra.

Dịp này, 100% đại biểu thống nhất cử bổ sung bà Nguyễn Thị Việt Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV.

Sau 5 năm (2016-2020) thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến nay, toàn tỉnh đã vận động Nhân dân hiến trên 2.829.885 m 2 đất; đóng góp 281,4 tỷ đồng tiền mặt, bê tông hóa trên 5144,75 km đường giao thông, trên 1128,92 km rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng để xây dựng NTM, đô thị văn minh; dự kiến đến cuối năm 2020, có 648 khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn, có 7.244 vườn mẫu đạt chuẩn; tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 169 xã, có 12 xã đạt chuẩn nông thôn.

Toàn tỉnh có 90,96% số thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa theo theo quy định, có 100% số thôn, tổ dân phố có hương ước, quy ước; danh hiệu gia đình văn hóa đạt 89,98%, tỷ lệ đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 95%, tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt trên 92%.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà; bà Dương Thị Hằng - nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã nghỉ chờ hưu; ông Bùi Nhân Sâm - nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Hương Sơn.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 22 mặt trận tổ quốc các cấp và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2020

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân trao Cờ thi đua của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho 4 đơn vị xuất sắc năm 2020.

Nguồn: Nam Giang - Báo Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc