Hội nghị Ủy ban MTTQ huyện Hương Khê lần thứ 5 khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

17:11 23/09/2020

Sáng ngày 21/9/2020, Ủy ban MTTQ huyện Hương Khê đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5 khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tới dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Mai Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh; bà Từ Thị Hòa, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hương Khê cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Hương Khê khóa XXV.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hương Khê đã thông qua các văn bản của Đảng đoàn MTTQ tỉnh và của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ; thực hiện quy trình hiệp thương cử bổ sung 04 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện; cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hương Khê đối với ông Đặng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy (thay thế bà Từ Thị Hòa chuyển công tác); cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ huyện đối với bà Từ Thị Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

.Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Mai Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng các vị đã được Hội nghị hiệp thương thống nhất cử bổ sung vào Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ huyện Hương Khê đạt được thời gian qua, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó tập trung một số nội dung là: Ủy ban MTTQ huyện cần xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXX gắn với thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ trong thời gian tới, đặc biệt cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ như: Nắm tình hình Nhân dân, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, tập trung phát triển sản xuất nâng cao đời sống nhân dân, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19; làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; quan tâm công tác tôn giáo, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đẩy mạnh các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân,.…

Thay mặt lãnh đạo huyện nhà, bà Từ Thị Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã phát biểu cảm ơn, đánh giá cao sự quan tâm, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đối với huyện Hương Khê nói chung và Ủy ban MTTQ huyện nói riêng trong thời gian qua; đồng thời mong muốn sau khi kiện toàn bộ máy nhân sự mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục dành sự quan tâm, hướng dẫn và giúp đỡ để Ủy ban MTTQ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của tỉnh, của huyện. Đề nghị Ban thường trực, các Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngừng sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đưa phong trào ngày càng phát triển./.

Sỹ NamÝ kiến bạn đọc