Công bố kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

14:32 16/10/2020

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu đồng chí Hoàng Trung Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí: Trần Thế Dũng, Trần Tiến Hưng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Sáng 16/10, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX bước sang ngày làm việc thứ 3 với nhiều nội dung quan trọng.

Đoàn Chủ tịch đại hội.

Mở đầu phiên làm việc, đại hội nghe đồng chí Trần Thế Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX.

Đồng chí Trần Thế Dũng báo cáo kết quả Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX.

Tại hội nghị lần thứ nhất diễn ra vào chiều tối ngày 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí.

Danh sách 15 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(xếp theo thứ tự A, B, C):

1. Đồng chí Trần Tú Anh

2. Đồng chí Hoàng Trung Dũng

3. Đồng chí Trần Thế Dũng

4. Đồng chí Trần Báu Hà

5. Đồng chí Nguyễn Đình Hải

6. Đồng chí Võ Hồng Hải

7. Đồng chí Trương Thanh Huyền

8. Đồng chí Hà Văn Hùng

9. Đồng chí Trần Tiến Hưng

10. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh

11. Đồng chí Lê Hồng Nhân

12. Đồng chí Trần Nhật Tân

13. Đồng chí Dương Tất Thắng

14. Đồng chí Lê Khắc Thuyết

15. Đồng chí Hà Văn Trọng

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Hội nghị cũng bầu đồng chí Trần Tiến Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đồng chí Trần Thế Dũng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu 11 Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Hà Văn Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài Chính được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

1.Đồng chí Hà Văn Trọng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

2.Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy

3.Đồng chí Nguyễn Văn Hổ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

4.Đồng chí Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

5.Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên UBKT Tỉnh (kiêm chức)

6.Đồng chí Võ Văn Phúc, Ủy viên UBKT Tỉnh (kiêm chức)

7.Đồng chí Nguyễn Văn Phượng, Ủy viên UBKT Tỉnh (chuyên trách)

8.Đồng chí Trần Hậu Trung, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy (chuyên trách)

9.Đồng chí Hồ Đức Diệu, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy (chuyên trách)

10.Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy (chuyên trách)

11.Đồng chí Nguyễn Thị Anh Trúc, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy (chuyên trách)

Tiếp nối chương trình làm việc, đại hội tiếp tục dành thời gian để thảo luận về mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ mới.

Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú Đinh Quốc Thị tham luận về nội dung “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Tham luận khẳng định, cần phải tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phải gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với công tác quy hoạch, bố trí sử dụng và bám sát yêu cầu thực tế của tỉnh trong từng giai đoạn.

Trong tham luận về nội dung “Tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh ngày càng văn minh, hiện đại”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Trịnh Văn Ngọc khẳng định: Việc xây dựng TP Hà Tĩnh văn minh, hiện đại được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP đang hết sức nỗ lực.

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Trịnh Văn Ngọc cho rằng, thành phố cần triển khai có hiệu quả công tác thu ngân sách; điều hành ngân sách linh hoạt, cơ cấu lại các khoản chi, đảm bảo hợp lý, theo hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên để tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển; quản lý chặt chẽ, xử lý các vướng mắc, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, phát huy hiệu quả đầu tư.

Bầu 21 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sau khi nghe 2 tham luận, đại hội đã tiến hành nội dung bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo cơ cấu, thành phần được phân bổ, Đoàn đại biểu Đảng bộ Hà Tĩnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có 22 đồng chí. Ngoài 1 đại biểu đương nhiên, đại hội sẽ tiến hành bầu 21 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Cơ cấu khối Đảng 7 đại biểu; khối lãnh đạo HĐND, UBND 4 đại biểu; khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh 1 đại biểu; khối nội chính 2 đại biểu; khối sở, ngành 2 đại biểu; khối huyện, thành phố, thị xã, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 4 đại biểu; đại biểu trẻ 1. Cơ cấu đại biểu: nữ 1, trẻ (dưới 40 tuổi) 1, đảm bảo theo quy định.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nói chuyện với các đại biểu bên lề đại hội.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII chuẩn bị danh sách nhân sự giới thiệu tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 23 đồng chí, để bầu 21 đại biểu chính thức và bầu 2 đại biểu dự khuyết.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh...

... cùng các đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố tại đại hội, ngoài 1 đại biểu đương nhiên, đại hội đã bầu 21 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Trình bày tham luận “Cải thiện môi trường đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển Hà Tĩnh theo hướng hiện đại, bền vững”, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Phan Thành Biển cho rằng: Để thực hiện được 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược đề ra trong Báo cáo chính trị cần có những những giải pháp mạnh mẽ, đột phá để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đảm bảo thực chất 3 yếu tố: minh bạch, thuận tiện và thông thoáng, tạo sức hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Phan Thành Biển phát biểu tham luận.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh tham luận vai trò của Đảng bộ Công an tỉnh đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tham luận

Tham luận về nội dung đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ trong sản xuất và đời sống; thúc đẩy khát vọng khởi nghiệp, sáng tạo, ý chí vươn lên của người Hà Tĩnh, Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Khoa Văn cho rằng, hơn lúc nào hết chúng ta phải nhất quán hơn nữa việc lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng, trở thành lực lượng sản xuất chủ yếu và trực tiếp, vừa là công cụ vừa là động lực cho sự phát triển.

Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Khoa Văn phát biểu tham luận.

Tham luận nội dung “Phát huy vai trò của cấp ủy Đảng trong lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp”, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải cho biết, chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện tốt hệ thống các quy chế, quy định nội bộ về thực hiện cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, luôn đặt nhiệm vụ hành chính trên nền tảng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, văn hóa doanh nhân; đưa nội dung cải cách hành chính, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là một trong những nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, và các đoàn thể.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải phát biểu tham luận.

Hằng quý, hằng tháng cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt nội dung về việc thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, coi đây là một tiêu chí thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Quang Nhật tham luận nội dung: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh”.

Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Quang Nhật phát biểu tham luận

Một trong những giải pháp được Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ ra đó là rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của tỉnh, kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế, sơ hở; có cơ chế kiểm soát chặt chẽ sự tác động tiêu cực, tham nhũng, “lợi ích nhóm” có nguy cơ nảy sinh trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách quản lý kinh tế - xã hội.

Chia sẻ kinh nghiệm trong xử lý sự cố môi trường biển năm 2016 và bài học góp phần xây dựng giải pháp bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững trong thời gian tới, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Hồ Huy Thành cho rằng, quan điểm xuyên suốt cần chú trọng là phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phải gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Hồ Huy Thành phát biểu tham luận.

Đại hội cũng nghe Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Trí Lạc chia sẻ giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Định hướng các giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Công kiểm tra, giám sát cần quan tâm kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp, đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy quản lý; khi cần thiết tiến hành kiểm tra cách cấp, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, dư luận quan tâm.

Đồng thời kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; đề cao trách nhiệm tự kiểm tra. Thông qua kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, giáo dục, phòng ngừa; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng và đảng viên cố tình vi phạm.

Tiếp tục nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy chia sẻ giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy phát biểu tham luận.

Chiều nay (16/10), đại hội sẽ tiến hành phiên bế mạc. Trước khi bế mạc, đại hội sẽ nghe đại biểu tham luận và nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham luận tại đại hội; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhận nhiệm vụ; chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII không tái cử; thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.

(Trích nguồn: Baohatinh.vn)Ý kiến bạn đọc