Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

11:34 28/02/2020

1

Tỉnh uỷ Hà Tĩnh

2

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh

3

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh

4

Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh

5

Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh

6

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh

7

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh

8

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh

9

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh

10

Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh

11

Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh

12

Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh

13

Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh

14

Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh

15

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh

16

Hội Đông Y tỉnh Hà Tĩnh

17

Đoàn Luật sư tỉnh Hà Tĩnh

18

Hội Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

19

Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh

20

Hội Châm cứu tỉnh Hà Tĩnh

21

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị  tỉnh Hà Tĩnh

22

Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hà Tĩnh

23

Hội Nạn nhân CĐDC/DIOXIN tỉnh Hà Tĩnh

24

Hội Làm vườn tỉnh Hà Tĩnh

25

Hội cựu Giáo chức tỉnh Hà Tĩnh

26

Hội  Sinh vật cảnh tỉnh Hà Tĩnh

27

Hội Tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khỏe tỉnh Hà Tĩnh

28

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Tĩnh

29

Hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh

30

Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh

31

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà Tĩnh

32

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh

33

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc