Các Ban, Văn phòng và cán bộ, công chức

11:34 28/02/2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

BAN TUYÊN GIÁO, PHONG TRÀO

1

Trần Văn Lượng

Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban

2

Nguyễn Thị Thường

Phó Trưởng Ban

3

Trương Quang Hiếu Chuyên viên

4

Phan Thị Hồng Tĩnh

Chuyên viên

5

Phan Thị Thanh Bình

Chuyên viên

BAN DÂN CHỦ - PHÁP LUẬT, TÔN GIÁO - DÂN TỘC

5

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Ủy viên Thường trực, Trưởng ban

6

Võ Anh Tuấn

Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban

7

Nguyễn Đình Nguyên

Phó Trưởng Ban

8

Lê Thị Loan

Chuyên viên

9

Nguyễn Thị Phương Thảo

Chuyên viên

VĂN PHÒNG

10

Dương Anh Dũng

Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng

11

Lê Đình Thọ

Phó Chánh Văn phòng

12

Trương Thị Hoan

Chuyên viên

13

Hoàng Thị Hạnh Duyên

Chuyên viên - Kế toán

14

Phạm Thị Phương

Chuyên viên

15

Nguyễn Tiến Chương

Lái xe

16 Phan Hồng Hải Lái xe

17

Nguyễn Thị Kim Cúc

Văn thư

18

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Văn thư - phục vụÝ kiến bạn đọc