Các phong trào thi đua khác

Ban điều hành “Ngôi nhà trí tuệ” huyện Can Lộc phối hợp với Ban điều hành “Ngôi nhà trí tuệ” xã Vượng Lộc và Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa cộng đồng - Ngôi nhà trí tuệ thôn Minh Vượng, xã Vượng Lộc vừa tổ chức Lễ ra mắt hoạt động Nhà văn hóa cộng đồng - Ngôi...

Nhân dân Hà Tĩnh đã cung cấp cho lực lượng chức năng gần 121.200 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự.

Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh và Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW ngày 1/8/2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã tạo ra những cơ sở vững chắc để tăng cường...