Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Thạch Hà tiếp thu, lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thư 15, HĐND tỉnh khóa XVII

16:13 16/06/2020

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri (ảnh: dbndhatinh.vn)

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII; Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối  năm 2020; nội dung các nghị quyết chuyên đề trình kỳ họp và báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 15-HĐND tỉnh khóa 17; Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối  năm 2020. nội dung các nghị quyết chuyên đề trình kỳ họp và báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, các cử tri đã kiến nghị các ý kiến đến các đại biểu HĐND tỉnh; trong đó, tập trung vào các nội dung, như đề nghị HĐND tỉnh phải có giải pháp phát triển bền vững cho nền nông nghiệp, có chính sách khuyến khích để nhiều người dân được tiếp cận, có liên kết tìm đầu ra bền vững cho sản phẩm để tạo điều kiện cho nhân dân an tâm sản xuất; đầu tư hệ thống nước sạch sinh hoạt cho người dân xã Thạch Ngọc; vân đề xử lý rác thải trên địa bàn, mặc dù đến thời điểm này, rác hữu cơ cơ bản được huyện hỗ trợ các chính sách xử lý nhưng chất thải rắn khó khăn trong việc vận chuyển và xử lý đã gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan quang những điểm tập kết rác, chi phí thuê các lò ở địa phương khác xử lý lại quá cao, các xã và huyện rất khó khăn trong việc tìm giải pháp; quan tâm hơn chính sách hỗ trợ xây dựng nâng cao các tiêu chí NTM.

Cử tri Nguyễn Trọng Thông (thôn Vĩnh Mới) đề nghị có giải pháp tìm kiếm, kết nối thị trường với các Doanh nghiệp để tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp (ảnh: dbndhatinh.vn)

Trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, cử tri phản ánh trong quá trình thi công một số dự án trên địa bàn đã làm hư hỏng một số tuyến đường giao thông, kênh mương đề nghị cấp trên có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng; đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các xã sau sát nhập; kêu gọi các doanh nghiệp xây dựng chứng tích chiến tranh của thôn Hưng Giang bị cháy 68 ngôi nhà, chết gần 100 người năm 1968; có chính sách hỗ trợ nâng cấp nhà thờ Lý Tự Trọng Việt Tiến ; d ự án SLC tại xã Thạch Văn đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư từ năm 2018 nhưng đến nay chưa triển khai xây dựngcử tri đề nghị cấp trên kiểm tra, nếu không thực hiện thì yêu cầu giao lại đất để nhân dân sản xuất; do ảnh hưởng của dự án mỏ sắt Thạch Khê nên nhiều hộ gia đình thôn Bắc Lạc không được cấp đất ở, gia đình phải chung sống nhiều thế hệ nên rất bất tiện đề nghị tỉnh, huyện có biện pháp giải quyết sớm .

Đại biểu Trần Nhật Tân - Bí thư huyện ủy huyện Thạch Hà giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền của huyện ( ảnh: dbndhatinh.vn)

Một số vẫn đề khác như đề nghị tỉnh tiếp tục xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế để góp phần tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; đề nghị có chính sách hỗ trợ cho cán bộ thôn sau sáp nhập theo Nghị định 34; giải quyết chế độ chính sách mai táng phí lệch năm sinh và tên lót; băn khoăn về vườn ở của các hộ từ trước đến nay chưa có các thủ tục cấp cho những hộ khác ở; nghiên cứu điều chỉnh giá điện; đề nghị cấp có thẩm quyền thanh tra, rà soát từ xã đến thôn việc thực hiện nội dung Đề án 18, Nghị định 34, Kết luận 05 cả về cơ cấu hành chính và chế độ chính sách đi kèm; đề nghị xem xét lại việc hỗ trợ chế độ Covid-19 cho các đối tượng và đề nghị sớm hỗ trợ kinh phí cho công tác cách ly tập trung, phòng chống dịch Covid 19 ở xã theo Nghị quyết số 37/NQ-CP.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y phát biểu tiếp thu, giải trình ( ảnh: dbndhatinh.vn)

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị thẳng thắn, tâm huyết và đầy trách nhiệm của cử tri trên các lĩnh vực. Đồng thời đồng chí thông tin thêm một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; công tác phòng chống Covid 19 và giải trình, làm rõ một số nội dung, vấn đề mà nhiều cử tri quan tâm về: việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, vấn đề an sinh xã hội trong phòng chống Covid 19; chế độ cho các đối tượng người có công; chính sách đội ngũ cán bộ thôn, xóm…. Các ý kiến vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới.

Trương HoanÝ kiến bạn đọc