Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Can Lộc

15:35 16/06/2020

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo trước cử tri tình hình KT-XH, QP- AN trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khoá XVII, công tác phòng chống dịch Covid19 của tỉnh...

Phát biểu tại hội nghị, các cử tri ghi nhận, đánh giá cao sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong phòng chống đại dịch Covid19, thực hiện các nhiệm vụ KT-XH, QP-AN của tỉnh nhà. Đồng thời để xuất và mong muốn HĐND tỉnh và các cấp chính quyền thời gian tới tập trung cao, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ phát triển KT-XH, quan tâm chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh ATTP trong sản xuất, chế biến, bảo quản các sản phẩm, quản lý tốt hơn việc kinh doanh vật tư nông nghiệp (chất lượng và giá cả), công tác quản lý, xử lý vệ sinh môi trường, đầu tư hỗ trợ xây dựng thêm các cơ sở xử lý rác thải, quan tâm đầu tư xây dựng các nhà máy nước sạch phục vụ đời sống cư dân nông thôn...

Cử tri Nguyễn Văn Hùng, xã Khánh Vĩnh Yên: Sau sáp nhập, hạ tầng giao thông kết nối giữa các xã cũ đang còn bất cập, hệ thống kênh mương chưa đảm bảo việc tưới tiêu để phục vụ sản xuất, đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ nguồn lực, đầu tư củng cố hạ tầng giao thông cho các xã sau sáp nhập ( ảnh: dbndhatinh.vn)

Phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã cảm ơn các ý kiến cử tri và tổng hợp đầy đủ các ý kiến để phản ánh đến kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 15 và các cơ quan Nhà nước có liên quan để xem xét giải quyết theo thẩm quyền, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và các tầng lớp nhân dân huyện nhà.

Võ Anh TuấnÝ kiến bạn đọc