Vũ Quang quyết tâm xây dựng huyện nông thôn mới năm 2020

22:13 01/03/2020

Sáng 3/4, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã đi kiểm tra và chủ trì buổi làm việc với huyện Vũ Quang về triển khai xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan cùng đi.

Sau khi được tỉnh phê duyệt xây dựng huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2019 – 2020, huyện Vũ Quang đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước triển khai thực hiện với quyết tâm hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn NTM trước năm 2020. Trên cơ sở đó, địa phương đã tổ chức phát động phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, tạo khí thế thi đua và sức lan tỏa rộng khắp, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang báo cáo tại buổi làm việc

Đến cuối năm 2018, toàn huyện Vũ Quang đạt 217/220 tiêu chí NTM; có 10/11 xã đạt chuẩn NTM theo quy định, xã Hương Điền phấn đấu hoàn thành vào tháng 6/2019. Đối với thực hiện 9 tiêu chí huyện NTM, Vũ Quang đã rà soát, đánh giá thực trạng để xây dựng khung kế hoạch, lộ trình, giải pháp thực hiện. Đến nay huyện đạt và cơ bản đạt 4/9 tiêu chí; còn lại 5 tiêu chí chưa đạt có khối lượng thực hiện hoàn thành lớn như: Quy hoạch; giao thông; thủy lợi; y tế - văn hóa - giáo dục và môi trường. Để hoàn thành 5 tiêu chí chưa đạt, bên cạnh nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân, Vũ Quang cần nguồn vốn thực hiện khoảng 578 tỷ đồng.

Chánh Văn phòng NTM tỉnh Trần Huy Oánh: Thời gian qua Vũ Quang triển khai xây dựng NTM có chiều sâu, kết quả rõ nét, thay đổi lớn về kinh tế, cảnh quan, môi trường… Nếu có sự hỗ trợ, lồng ghép thêm về nguồn lực, Vũ Quang có khả năng cao đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Vũ Quang khẳng định quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, do điều kiện đặc thù huyện miền núi, xuất phát điểm thấp nên còn nhiều khó khăn trong huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng.

Vì vậy, lãnh đạo huyện và các ngành chức năng đề nghị tỉnh xem xét, ưu tiên bố trí các nguồn vốn thực hiện các tiêu chí khó; chỉ đạo các sở, ngành liên quan hỗ trợ địa phương đẩy mạnh phát triển thương hiệu cam, mật ong Vũ Quang cũng như tiêu thụ sản phẩm.

Giám đốc Sở GTVT Lương Phan Kỳ: Hiện địa phương đang còn một số tuyến huyện lộ chưa đạt chuẩn (nền đường mới 3,5m) cần được mở rộng mặt đường trên cơ sở phần nền đường đã có.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Vũ Quang cần cân đối, rà soát lại khối lượng, tiêu chí chưa hoàn thành một cách chính xác; từ đó, xác định rõ phần việc nào của huyện, của xã và phần nào huy động động sức dân để thực hiện các tiêu chí.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh ghi nhận, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vũ Quang trong những năm qua đã triển khai thực hiện xây dựng NTM đạt kết quả rõ nét. Đặc biệt, Vũ Quang đã phát huy được lợi thế vườn đồi để phát triển sản xuất. Mô hình sản xuất, trang trại, gia trại chăn nuôi, trồng cây ăn quả cho doanh thu hàng tỷ đồng ngày càng xuất hiện nhiều trên địa bàn.

Về nhiệm vụ xây dựng huyện NTM trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đề nghị Vũ Quang tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt. Chỉ đạo thực hiện việc phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, đảm bảo triển khai đúng lộ trình đã xây dựng.

Đặc biệt, Vũ Quang cần phát huy lợi thế, tiềm năng về đất rừng, vườn đồi để phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp; phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia, hồ thủy lợi Ngàn Trươi…; ưu tiên cao cho phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; chú trọng phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác để đầu tư phát triển các mô hình lớn có liên kết với mô hình hộ.

Đối với thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí hạ tầng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện phối hợp với các sở ngành tiếp tục rà soát, xác định khối lượng, xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp thực hiện cho từng hạng mục cụ thể. Tập trung huy động nguồn lực, tranh thủ tối đa các cơ chế chính sách cấp trên; chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng để tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác…

Theo BHTÝ kiến bạn đọc