Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

18:15 17/03/2023

Phát huy những kết qủa đạt được trong những năm qua về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  ngay từ những ngày đầu Xuân Quỹ Mão 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Xuyên đã phát động  đợt thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (NTM, ĐTVM)  nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, ĐTVM và thực hiện thắng lợi chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện đạt huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

Lễ phát động đợt thi đua cao điểm ra quân xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2023 tại xã Cẩm Lộc

Trong tháng cao điểm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện và các tổ chức đoàn thể luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân nhân rộng các điển hình, mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đặc biệt MTTQ đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị phát động, huy động lực lượng về tham gia hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở xây dựng NTM, hỗ trợ các hộ gia đình xây dựng vườn mẫu, Khu dân cư kiểu mẫu góp phần xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở các xã, khơi dậy và phát huy nội lực của Nhân dân, đồng hành với cấp ủy, chính quyền trong nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong tháng, MTTQ các cấp đã phối hợp vận động Nhân dân hiến trên 2.500m 2 đất, 1470m tường rào; trồng được trên 15.242 cây xanh bóng mát, 8,5 km đường hoa; tổ chức quét sơn, vôi, ve, áo trát lại 3.500 m 2 tường rào loang lổ, bong tróc; đổ 8,7 km bê tông hành lang giao thông; cải tạo, xóa bỏ 195 vườn tạp; làm 35 vườn mẫu; phát 500 giỏ phân loại rác tại hộ gia đình; nâng cấp 11 khu vực thể thao; hỗ trợ 35 mô hình sinh kế; hỗ trợ sữa chữa 5 nhà “Đại đoàn kết”,…huy động hàng ngàn ngày công lao động của đoàn viên, hội viên trong  xây dưng NTM, ĐTVM.

Nhân dân ra quân làm đường giao thông nông thôn...

... xây tường rào...

Trong quá trình triển khai, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM bằng việc làm cụ thể, như: thực hiện Phong trào “Chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; thành lập các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xây dựng hố xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; hầm, ống xử lý nước thải sinh hoạt; xây dựng đoạn đường “Thắp sáng đường quê”, “Tuyến đường hoa”; các đoạn đường do các chi hội, chi đoàn tự quản; hỗ trợ “ mô hình sinh kế” ; xây dựng nhà “Đại đoàn kết”; cũng cố và xây dựng mới Ngôi nhà Trí tuệ ... Qua đó, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng NTM, ĐTVM. Các hoạt động, như: trồng, dặm, cắt tỉa hàng rào xanh, trồng cây bóng mát, phát quang hành lang giao thông, khơi thông cống rảnh; xây mương thoát nước, dọn dẹp vệ sinh môi trường, sắp xếp lại nhà cửa, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu; phân loại rác của các hộ gia đình, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải dọc theo các tuyến đường và các công trình công cộng đã trở thành việc làm thường xuyên hàng ngày của mỗi người dân.

... và cắt tỉa hàng rào xanh

Bằng sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã và đang tạo sức lan tỏa, sự vào cuộc quyết liệt của Nhân dân trong việc tự nguyện đóng góp tiền, công lao động để tu sửa, làm mới, bê tông hóa đường nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, làm nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Song song với việc vận động các nguồn lực cho xây dựng NTM, đô thị văn minh, MTTQ và các đoàn thể huyện Cẩm Xuyên cũng quan tâm phối hợp tuyên truyền xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bài trừ tệ nạn xã hội và hủ tục lạc hậu; bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…

Nhân dân tự phân loại rác thải tại gia đình.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm. dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được phát huy ngày càng có hiệu quả trong xây dựng NTM, ĐTVM ở huyện Cẩm Xuyên, vừa qua, MTTQ huyện triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 3 xã: Cẩm Minh, Cẩm Trung và Cẩm Duệ; xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Cẩm Vịnh. Kết quả, trên 95% người dân thể hiện sự hài lòng về những kết quả xây dựng NTM của địa phương, trong đó có 99,8% người dân đánh giá sự hài lòng về công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận, các đoàn thể về xây dựng NTM. Đây là kết quả quan trọng mà MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong tham gia xây dựng NTM, ĐTVM trong thời gian qua.

Với khí thế thi đua của tháng cao điểm xây dựng NTM, ĐTVM, hiện nay các địa phương trong huyện đang tập trung nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn. Cùng với việc đầu tư các tuyến đường chính đạt chuẩn, hầu hết đường làng ngõ xóm cũng được tích cực mở rộng, nâng cấp, nhựa hóa. Những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân, đã tạo nên thế và lực mới để các địa phương trong huyện thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu./.

Nguyễn Th Mai- UBMTTQ huyện Cẩm XuyênÝ kiến bạn đọc