Tùng Ảnh cơ bản hoàn thành 5/5 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

15:45 01/03/2020

Đó là đánh giá qua đợt kiểm tra, khảo sát các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Tĩnh và các sở, ngành liên quan tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) vào chiều 6/1.

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các sở, ngành liên quan kiểm tra, soát xét các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu tại xã Tùng Ảnh

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tùng Ảnh đã đoàn kết, chung tay xây dựng xã đạt chuẩn NTM vào năm 2013.

Sau 5 năm đạt chuẩn, Tùng Ảnh tiếp tục đầu tư, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí ngày càng bền vững, đảm bảo theo qui định xã NTM kiểu mẫu của Trung ương, tỉnh.

Khu dân cư kiểu mẫu thôn Châu Nội

Ngay từ đầu năm 2018, Tùng Ảnh đã rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao, xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các thôn, tổ chức đoàn thể để triển khai thực hiện; ban hành cơ chế chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất…

Một góc xã NTM Tùng Ảnh

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, Tùng Ảnh tập trung đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Toàn xã có 26 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 50 triệu đến trên 1 tỷ đồng/năm; 562 hộ sản xuất kinh doanh cá thể, 12 tổ hợp tác, 6 HTX và 20 doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Năm 2018, thu nhập bình quân của người dân Tùng Ảnh đạt 45,1 triệu đồng.

Phát huy truyền thống văn hóa, làng khoa bảng nổi tiếng cả nước, những năm qua, Tùng Ảnh luôn giữ vững tốp đầu trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa của tỉnh. Toàn xã có 12/12 khu dân cư đạt danh hiệu làng văn hóa; an ninh trật tự thôn xóm được giữ vững.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Tùng Ảnh luôn quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Hiện 12/12 thôn có câu lạc bộ văn nghệ dân gian hoạt động thường xuyên

Với sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên đổi mới cách làm của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực, thi đua sôi nổi của nhân dân, đến nay, toàn xã có 12/12 thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Tại Cuộc thi khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh năm 2018, Tùng Ảnh có 1 khu dân cư đạt giải A và 1 khu dân cư đạt giải B.

Bích họa trên các tường rào tại nhiều khu dân cư

Căn cứ quyết định về bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 của Thủ tướng Chính phủ và thực tế kiểm tra các tiêu chí đã thực hiện tại địa phương, các thành viên đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, kết quả xây dựng xã NTM kiểu mẫu của Tùng Ảnh. Tuy nhiên, đến thời điểm đánh giá, địa phương mới cơ bản hoàn thành 5/5 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, còn một số tiêu chí nhỏ cần có giải pháp triển khai, hoàn thành trong thời gian tới.

Chánh Văn phòng NTM tỉnh Trần Huy Oánh phát biểu tại buổi làm việc

Chánh Văn phòng NTM tỉnh Trần Huy Oánh đánh giá cao nỗ lực, kết quả xây dựng xã NTM kiểu mẫu của chính quyền, nhân dân xã Tùng Ảnh. Với tiền đề này, cùng với quyết tâm mới, tin rằng, Tùng Ảnh sẽ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong thời gian gần.

Chánh Văn phòng NTM tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền và nhân dân Tùng Ảnh thời gian tới tiếp tục tuyên truyền, phát động, tạo sự đồng thuận cao trong toàn cán bộ và nhân dân để duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Trước mắt cần tập trung hoàn thành một số nội dung mà đoàn công tác đã chỉ ra, phấn đấu đưa Tùng Ảnh trở thành xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh.

Theo Hà Tĩnh điện tửÝ kiến bạn đọc