Thị xã Kỳ Anh hoàn thành 12 tuyến phố văn minh

15:19 01/03/2020

Năm 2018, có 12 tuyến đường ở 5 phường thuộc thị xã Kỳ Anh (Hà Tinh) đã hoàn thành 44 tiêu chí đề ra và đang được tiến hành gắn biển công nhận.

Theo kế hoạch xây dựng tuyến đường văn minh đô thị, UBND thị xã Kỳ Anh đã giao chỉ tiêu cụ thể cho 5 phường phấn đấu xây dựng 17 tuyến đường đạt chuẩn. Phong trào xây dựng tuyến đường văn minh đã được cả hệ thống chính trị và nhân dân ở các địa phương vào cuộc quyết liệt

Phường Sông Trí đến nay đã có 4 tuyến đường đạt chuẩn văn minh đô thị

Trong năm, người dân thị xã Kỳ Anh đã hiến đất 900m 2 , tháo dỡ 568m 2 hàng rào, 24 trụ cổng; lát 17.972m 2 vỉa hè, láng 1.875m 2 lề đường mở rộng; xây dựng 3.140m rãnh thoát nước, 2.284m bó vỉa, 17 hố ga thu nước, 510 bồn cây, 1.731m bồn trồng hoa; lắp đặt 49 cột đèn chiếu sáng, 34 biển báo giao thông, 405 giá treo cờ, 182 pa nô tuyên truyền, 838 thùng rác...

Người dân phường Kỳ Long tích cực góp sức xây dựng các tuyến đường văn minh

Theo kết quả nghiệm thu của Ban Chỉ đạo tuyến đường văn minh đô thị thị xã, đến cuối năm đã có 12 tuyến đường hoàn thành 44 tiêu chí. Lũy kế từ năm 2017 đến nay, thị xã Kỳ Anh có tổng số 20 tuyến đường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Năm 2019, thị xã Kỳ Anh đặt mục tiêu xây dựng thêm 12 tuyến đường văn minh gắn với việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Theo HTOÝ kiến bạn đọc