Khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19, Hà Tĩnh vẫn tập trung cao xây dựng nông thôn mới

15:02 29/06/2020

Sáng 28/6, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Vừa chống dịch Covid-19, vừa xây dựng NTM

6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19 tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh tế, xã hội, nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, đặc biệt là sự vào cuộc chủ động, tích cực của người dân, Chương trình MTQG xây dựng NTM tại Hà Tĩnh tiếp tục đạt được kết quả khá cao, góp phần tạo sự ổn định và phát triển chung của tỉnh.

Chánh Văn phòng NTM tỉnh Trần Huy Oánh báo cáo kết xây dựng nông NTM và mỗi xã một sản phẩm OCOP

Huyện Thạch Hà và Đức Thọ đã có nỗ lực lớn trong xây dựng huyện NTM, được đoàn liên ngành Trung ương thẩm tra và đánh giá cao. Huyện Đức Thọ đã được 100% thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương họp bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn NTM.

Phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu được các địa phương quan tâm và tiếp tục triển khai thực hiện khá tốt, nhất là tập trung phát triển vườn hộ, chỉnh trang nhà ở và công trình phụ trợ… Đặc biệt, trong điều kiện cách ly xã hội, nhiều địa phương đã thực hiện tốt các nội dung ngay tại hộ gia đình, vừa đảm bảo điều kiện chống dịch, vừa thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội.

Trong Chương trình OCOP, những sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn năm 2019 đều có sự tăng trưởng cao, nhất là nâng cao về chất lượng và xúc tiến thương mại (nhiều sản phẩm doanh thu vượt trội 2-5 lần, thị trường được mở rộng ra nhiều tỉnh; việc quản lý chất lượng sản phẩm được tăng cường, 100% cơ sở đã được UBND cấp huyện xác nhận quy trình sản xuất).

Đối với sản phẩm tham gia chương trình năm 2020, hiện nay các huyện đã đăng ký 159 ý tưởng, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã thẩm định xong và có 119 ý tưởng sản phẩm đủ điều kiện lập phương án sản xuất kinh doanh tham gia.

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Trịnh Văn Ngọc: 6 tháng đầu năm, thành phố Hà Tĩnh tập trung cao cho công tác chỉnh trang, xây dựng văn minh đô thị

Về xây dựng văn minh đô thị, đến nay, 16/16 đô thị trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung, đạt tỷ lệ 100%. Các đô thị cơ bản đều thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng; phát huy vai trò tự quản cộng đồng trong thực hiện quy hoạch kiến trúc, xây dựng đô thị.

Việc thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển đô thị, văn minh đô thị đã được chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút được 29.997 tỷ đồng cho xây dựng và phát triển đô thị; xây dựng, công nhận 22 tuyến phố văn minh trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, nâng tổng số tuyến phố văn minh trên địa bàn toàn tỉnh là 87 tuyến.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Nguyễn Trí Lạc báo cáo công tác giảm nghèo trong 6 tháng đầu năm

Về thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững, 6 tháng đầu năm đã hỗ trợ phát triển sản xuất cho 2.438 hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng; có 82.059 người thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ đột xuất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí 61,544 tỷ đồng.

Các địa phương cũng đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết 151, 179 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ, giảm nghèo. Đến nay, đã chi trả hỗ trợ cho 4.035 lượt đối tượng (thuộc Nghị quyết 151) với số tiền gần 4,2 tỷ đồng.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo đánh giá xây dựng NTM 6 tháng đầu năm cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng còn chậm; một số xã đã đạt chuẩn, xã sau sáp nhập, xã phấn đấu đạt chuẩn nâng cao chưa tập trung cao, khối lượng đạt được còn thấp; một số đơn vị được giao đỡ đầu chưa có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, kết quả đạt được còn hạn chế; một số địa phương chưa thật sự quyết liệt trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký ý tưởng tham gia Chương trình OCOP 2020.

Bí thư huyện ủy Thạch Hà Trần Nhật Tân: Thời gian qua Thạch Hà tập trung cao cho xây dựng huyện NTM; các thôn tập trung xây dựng KDC kiểu mẫu và đạt kết quả khá. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho các thôn đang còn vướng mắc. Đề nghị tỉnh nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các thôn đã xây dựng KDC kiểu mẫu đạt chuẩn để động viên phong trào...

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh: Đề nghị tỉnh quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương (Cẩm Xuyên, Hương Sơn) đối với những dự án liên quan đến hồ sơ, thủ tục

Về xây dựng văn minh đô thị, mặc dù đã có quan tâm chỉ đạo nhưng kết quả chưa cao. Đặc biệt, các địa phương chưa có những giải pháp khả thi, hiệu quả trong sử dụng nguồn lực địa phương, huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng văn minh đô thị.

Thu hút các dự án đầu tư lớn về nông nghiệp vào địa bàn

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận các sở ngành, địa phương đã nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được kết quả khá trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng NTM gắn với sản xuất nông nghiệp.

“Trong khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng cả hệ thống chính trị vẫn tập trung rất cao cho xây dựng NTM, ổn định sản xuất nông nghiệp, đảm bảo tăng trưởng 1,5%. Đây là cố gắng lớn” - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nhìn nhận rõ những tồn tại, hạn chế và khẩn trương có giải pháp khắc phục. Đó là, trong xây dựng NTM, lĩnh vực phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế chưa được quan tâm nhiều, có dấu hiệu chững lại so với trước. Một số dự án về nông nghiệp chậm triển khai. Lĩnh vực xây dựng đô thị văn minh chưa có nhiều chuyển biến. Về thực hiện chi trả hỗ trợ thu nhập cho các đối tượng theo Nghị quyết 179 của HĐND tỉnh còn chậm.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị các sở ngành, địa phương tiếp tục rà soát, quyết tâm cao nhất hoàn thành mục tiêu đưa các xã cán đích NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và huyện NTM. Trong nông nghiệp phải tập trung hơn nữa tái cơ cấu sản xuất, thu hút, kéo các dự án đầu tư lớn về nông nghiệp vào địa bàn.

Tổ chức kết nối với các đối tác, hỗ trợ xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP. Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tư vấn hỗ trợ các chủ thể trong xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn.

Tập trung hoàn thiện Đề án thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025. Các sở ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương xây dựng kế hoạch/phương án thực hiện theo lĩnh vực, nội dung cấp mình quản lý.

Đặc biệt, hiện đang thời điểm nắng nóng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Vì vậy các địa phương phải tập trung cao độ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tuyệt đối không được xử lý đốt thực bì bằng lửa; quan tâm chống hạn cho cây trồng, vật nuôi.

Cũng tại hội nghị, hưởng ứng lời phát động đóng góp kinh phí xây dựng trường mầm non tại huyện Nam Đàn (Nghệ An) của Văn phòng NTM Trung ương, các đại biểu dự họp đã ủng hộ 75,7 triệu đồng xây dựng trường. Trước đó, Văn phòng NTM tỉnh đã kêu gọi các tập thể, cá nhân ủng hộ 139 triệu đồng để xây dựng trường mầm non tại huyện Nam Đàn.

( Ngu ồn: Baohatinh.vn)Ý kiến bạn đọc