Hà Tĩnh phê duyệt 16 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

22:04 01/03/2020

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 675/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2019.

Khu trung tâm hành chính xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

Theo đó, có 10 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm: Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh), Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên), Thạch Long (huyện Thạch Hà), Tiến Lộc (huyện Can Lộc), Đức Yên (huyện Đức Thọ), Xuân Thành, Xuân Viên (huyện Nghi Xuân), Đức Hương, Hương Quang (huyện Vũ Quang) và Thạch Môn (TP Hà Tĩnh).

6 xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, gồm: Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ), Tượng Sơn (huyện Thạch Hà), Hương Trà (huyện Hương Khê), Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên), Tiên Điền (huyện Nghi Xuân) và Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh).

Một góc khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Châu Tùng, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao ban chỉ đạo NTM, UBND các huyện, thành phố và các xã tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong năm 2019. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Trên cơ sở Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 5/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020 và Văn bản số 1345 của Bộ NN&PTNT về hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, hiện nay, các sở, ngành đang trình UBND tỉnh Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Theo HTOÝ kiến bạn đọc