Hà Tĩnh có thêm 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

02:17 02/03/2020

Chiều 27/12, Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đợt 2 năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh Hà Văn Hùng chủ trì hội nghị

Trên cơ sở kết quả thẩm định của các sở, ngành, các thành viên Hội đồng nhất trí 100% bỏ phiếu công nhận đối với 37 xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM đợt 2 năm 2019.

100% số phiếu của các thành viên trong Hội đồng thẩm đề nghị công nhận 37 xã đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và hoàn thành NTM đợt 2 năm 2019.

Theo đó, 100% số phiếu của các thành viên trong Hội đồng công nhận 27 xã đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn NTM; 9 xã đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn NTM nâng cao; 1 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (do yếu tố sáp nhập xã).

Chánh Văn phòng NTM tỉnh Trần Huy Oánh: Các xã được công nhận đạt chuẩn NTM trong đợt này đều có sự nỗ lực lớn, tỷ lệ hài lòng của người dân với kết quả xây dựng NTM đạt cao.

Trước đó, các sở, ngành đã tiến hành tổ chức rà soát, thẩm định hồ sơ và các tiêu chí của 41 xã đề nghị trong đợt 2 năm 2019. Trong đó, có 28 xã đề nghị đạt chuẩn NTM, 12 xã đề nghị đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đề xuất hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Các địa phương đã được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao trong năm 2019 cần tiếp tục phát huy nội lực để đưa phong trào xây dựng NTM đi vào chiều sâu hơn nữa.

Kết quả thẩm định 28 xã đăng ký đạt chuẩn NTM, có 27 xã đạt 20/20 tiêu chí, riêng xã Thạch Lạc (Thạch Hà) đạt 16/20 tiêu chí (các tiêu chí chưa đạt là: giao thông; cơ sở vật chất văn hoá; môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm; khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Đặng Ngọc Sơn: Hội đồng thẩm định ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương và kết quả bỏ phiếu lần này sẽ được trình Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2019.

Trong 12 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, có 9 xã đủ điều kiện để bỏ phiếu gồm: Tiên Điền, Xuân Thành, Xuân Viên (Nghi Xuân), Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh), Cẩm Bình, Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên), Đức Yên (Đức Thọ), Tiến Lộc (Can Lộc), Thạch Tân (Thạch Hà); 3 xã là Thạch Long, Thạch Môn (Thạch Hà) và Sơn Kim 1 (Hương Sơn) không đạt điều kiện.

Đợt này, có xã Sơn An (Hương Sơn) đề xuất hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM do địa phương này thực hiện sáp nhập xã với xã đã đạt chuẩn NTM từ những năm trước.

Danh sách 27 xã đạt chuẩn NTM đợt 2/2019

Kỳ Thọ, Kỳ Phú, Kỳ Sơn, Kỳ Bắc (Kỳ Anh); Sơn Trường, Sơn Long, Sơn Giang, Sơn Bình, Sơn Lĩnh (Hương Sơn); Hương Đô, Hương Long (Hương Khê); Cẩm Hà, Cẩm Lĩnh, Cẩm Mỹ, Cẩm Lộc, Cẩm Trung (Cẩm Xuyên); Phù Lưu, Thịnh Lộc, Bình Lộc, Thạch Mỹ, Thạch Kim (Lộc Hà); Thạch Đỉnh, Thạch Hải, Thạch Hội, Thạch Trị (Thạch Hà); Liên Minh, Đức Dũng (Đức Thọ).

Danh sách 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao đợt 2/2019

Tiên Điền, Xuân Thành, Xuân Viên (Nghi Xuân); Thạch Hạ (TP.Hà Tĩnh); Cẩm Bình, Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên); Đức Yên (Đức Thọ); Tiến Lộc (Can Lộc); Thạch Tân (Thạch Hà).

(Baohatinh.vn)Ý kiến bạn đọc