Cẩm Nhượng: Phát động tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

10:51 29/02/2020

Bà con nhân dân xã Cẩm Nhượng xây dựng khuôn viên để trồng hàng rào xanh

Sau hơn một tuần phát động, MTTQ và các đoàn thể xã Cẩm Nhượng đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đẩy mạnh phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp sức cùng cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các tiêu chí, các hạng mục đang thi công, nâng cấp, tập trung mạnh mẽ cho phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Tích cực vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Kết quả hơn một tuần phát động: Đã khởi công xây dựng được 13 nhà đại đoàn kết; giải tỏa, xóa bỏ được 25 vườn tạp; chỉnh trang 110 vườn hộ; xây dựng 4 vườn mẫu; chỉnh trang 250/330 hộ đường điện sau công tơ; trồng mới được 700m hàng rào xanh và đường hoa; xây dựng được 01 nhà văn hóa; duy trì công tác phát quang, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khuôn viên các nhà văn hóa. Huy động 1.500 - 1.600 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Nhân dân xã Cẩm Nhượng tích cực tham gia chỉnh trang vườn hộ, cải tạo vườn tạp

Kế hoạch tiếp theo sẽ triển khai làm 1.000m đường giao thông; xây dựng 600m đường mương thoát nước, chỉnh trang 100 vườn hộ, xây dựng 5 vườn mẫu, trồng mới 500m hàng rào xanh, phát động phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Nguyễn Mai - Ủy ban MTTQ huyện Cẩm XuyênÝ kiến bạn đọc