2 xã cuối cùng của Cẩm Xuyên được đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới

15:53 17/07/2020

Chiều 16/7, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Tĩnh họp xét, bỏ phiếu công nhận 2 xã: Cẩm Nhượng, Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên) đạt chuẩn NTM đợt 2/2020.

Qua báo cáo kết quả rà soát, thẩm định của đoàn liên ngành, các thành viên Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh Hà Tĩnh đã bổ sung, phân tích thêm một số kết quả đạt được của các địa phương; đồng thời, nhất trí 100% bỏ phiếu công nhận 2 xã: Cẩm Nhượng, Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên) đạt chuẩn NTM đợt 2/2020.

Kết quả bỏ phiếu, 100% số phiếu của các thành viên trong Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM tỉnh Hà Tĩnh đề nghị công nhận 2 xã đảm bảo các điều kiện đạt chuẩn NTM.

Chánh Văn phòng NTM tỉnh Hà Tĩnh Trần Huy Oánh báo cáo kết quả tổng hợp của đoàn liên ngành

Trước đó, theo kết quả rà soát, thẩm định các tiêu chí của đoàn liên ngành, 2 xã Cẩm Nhượng và Cẩm Thịnh đều đạt chuẩn 20/20 tiêu chí; không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

Quy trình lấy ý kiến hài lòng của người dân đảm bảo theo quy định; tỷ lệ hài lòng của người dân với kết quả Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Cẩm Nhượng và Cẩm Thịnh đạt cao hơn so với yêu cầu quy định.

Các thành viên Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Hà Tĩnh bỏ phiếu công nhận 2 xã: Cẩm Nhượng, Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên) đạt chuẩn NTM đợt 2/2020.

Đây là 2 xã khó khăn nhất của Cẩm Xuyên nhưng đã có nỗ lực lớn, quyết tâm cao phấn đấu về đích NTM trước thời hạn. Đây cũng là 2 xã cuối cùng của huyện Cẩm Xuyên được đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM để đưa tổng số xã đạt chuẩn NTM của huyện 21/21 xã (đạt 100%).

Kết quả này ghi nhận sự nỗ lực của Nhân dân, cán bộ các địa phương, là động lực để Cẩm Xuyên phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2020.

(Nguồn: Baohatinh.vn)Ý kiến bạn đọc