Hướng dẫn công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017

15:25 17/01/2020

Ngày 19/01/2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành văn bản số 64/HD-MTTW-BTT hướng dẫn công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017.Ý kiến bạn đọc