Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

10:55 19/03/2020

Ngày 18/3, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh, người Hà Tĩnh ở nước ngoài phát huy truyền thống đoàn kết, “Tương thân, tương ái”, “Thương người như thể thương thân” của dân tộc, với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn lời kêu gọi.

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 3 năm 2020

LỜI KÊU GỌI

“Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”

Kính gửi: - Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị và các nhà hảo tâm

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân Hà Tĩnh .

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công tác phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 ở nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu; Hà Tĩnh đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, chưa ghi nhận trường hợp bị nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, số ca nhiễm Covid-19 ngày càng tăng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước và Hà Tĩnh là địa bàn có nguy cơ cao; tình hình dịch bệnh đang tác động nhiều mặt đến đời sống nhân dân và kinh tế, xã hội của đất nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng.

Để tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành tập trung phòng, chống dịch bệnh, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh, người Hà Tĩnh ở nước ngoài phát huy truyền thống đoàn kết, “Tương thân, tương ái”, “Thương người như thể thương thân” của dân tộc, với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cam kết sẽ kịp thời chuyển tới những đơn vị, cá nhân đang trực tiếp thực hiện công tác phòng chống dịch, chữa trị bệnh, những khu vực đang phải cách ly, những trường hợp đang được điều trị bệnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh (qua đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, UVTT, Trưởng ban Ban Tuyên giáo, Phong trào, SĐT: 0916 635 777).

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH

Hà Văn HùngÝ kiến bạn đọc