Tích cực tuyên truyền, gửi tác phẩm dự Giải “Búa liềm vàng” Hà Tĩnh năm 2022

10:49 16/09/2022

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Giải “Búa liềm vàng” cấp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ V - năm 2022 bằng nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu hút sự quan tâm, tham gia của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân.

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, lời dạy của Bác đã thành động lực để bà Đinh Thị Hóa (SN 1954, ở xã Hương Đô, Hương Khê) vượt khó, trở thành một trong số ít những người tiên phong đi xây dựng vùng kinh tế mới Khe Mây.

Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/BTCTW ngày 28/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về việc Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022; Kế hoạch số 31-KH/BTC ngày 25/3/2022 của Ban Tổ chức Giải “Búa liềm vàng” cấp tỉnh về tổ chức Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Giải đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện tốt các nội dung liên quan.

Theo đó, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Giải “Búa liềm vàng” cấp tỉnh lần thứ V - năm 2022 bằng nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu hút sự quan tâm, tham gia của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, nhất là các phóng viên, biên tập viên và những người viết báo không chuyên. Căn cứ Thể lệ Giải “Búa liềm vàng” cấp tỉnh lần thứ V - năm 2022 của Ban Tổ chức Giải “Búa liềm vàng” cấp tỉnh, tiếp tục động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tham gia và lựa chọn các tác phẩm chất lượng tham dự Giải.

Đối với cấp huyện và tương đương: Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc chịu trách nhiệm tổng hợp, sơ loại và lựa chọn các tác phẩm có chất lượng của các tác giả, lập thành bộ hồ sơ của tập thể gửi về Ban Tổ chức Giải (hồ sơ tập thể gồm: các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, danh sách các tác phẩm dự Giải và mỗi tác phẩm dự Giải gửi 2 bộ theo mẫu của Ban Tổ chức Giải).

Đối với Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: tổ chức chấm sơ khảo các tác phẩm, lựa chọn các tác phẩm chất lượng tham gia Giải và lập thành bộ hồ sơ của tập thể đơn vị gửi về Ban Tổ chức Giải (hồ sơ tập thể gồm: các văn bản chỉ đạo, đôn đốc; bảng điểm chấm sơ khảo; danh sách các tác phẩm dự Giải và mỗi tác phẩm dự Giải gửi 2 bộ theo mẫu của Ban Tổ chức Giải)

Đối với Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương, tỉnh bạn hoạt động trên địa bàn: đề nghị tích cực quan tâm, hưởng ứng tham gia và có tác phẩm chất lượng gửi tham dự Giải.

Mỗi tác phẩm tham dự Giải gửi 2 bộ hồ sơ theo mẫu của Ban Tổ chức Giải. Các hồ sơ khác gửi 2 bộ theo Thể lệ Giải.

Tác phẩm và hồ sơ tham dự Giải gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh (số 6, đường Nguyễn Thiếp, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), đồng thời gửi file mềm vào địa chỉ Email: bualiemvanghatinh@gmail.com để Ban Tổ chức Giải thuận lợi trong việc quảng bá các tác phẩm.

Thời hạn nhận tác phẩm và hồ sơ dự Giải chậm nhất vào ngày 15/10/2022 (tính theo dấu bưu điện). Mọi thông tin liên hệ qua đồng chí Trần Thị Tố Uyên - Phòng Tuyên truyền, Báo chí và Xuất bản, SĐT 0974.400.879.

Nguồn: Baohatinh.vnÝ kiến bạn đọc