Cụ ông Thương binh 4/4 ủng hộ 01 tháng tiền trợ cấp góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19

17:56 02/04/2020

Ông Chín thật thà cho biết: “Tôi nghe trên loa, đài, MTTQ Việt Nam các cấp phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, bản thân muốn đóng góp số tiền trợ cấp thương tật ít ỏi ủng hộ góp phần cùng xã nhà thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh sớm nhất”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tùng Ảnh Nguyễn Năng Quế tiếp nhận số tiền ủng hộ của ông Phạm Đình Chín

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tùng Ảnh Nguyễn Năng Quế cho biết: Bản thân ông Chín tuy tuổi đã cao, vợ đã mất, nhưng với tinh thần của người lính Cụ Hồ, đã đóng góp số tiền tuy không quá lớn nhưng đã động viên, cổ vũ tinh thần cán bộ, đảng viên và toàn dân địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hành động đẹp của Thương binh Phạm Đình Chín đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy trong mỗi người dân ngọn lửa của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Vũ Cương- Ủy ban MTTQ huyện Đức ThọÝ kiến bạn đọc