Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh gương mẫu, đi đầu trong phòng chống dịch Covid-19

10:56 13/08/2020

Thời gian qua, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã và đang triển khai nhiều hoạt động tích cực, nhiều cách làm hay trong tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Với cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền của ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chi hội trưởng Hội CCB thôn Tân Tiến, xã An Dũng, huyện Đức Thọ đã góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

Phát huy phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, ông luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Ông là người tâm huyết, nhiệt tình, có uy tín cao trong cán bộ, hội viên và Nhân dân. Chứng kiến đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đến đời sống của mỗi người dân cũng như toàn xã hội, bản thân ông luôn suy nghĩ, trăn trở, muốn góp một phần nhỏ bé của mình để cùng với địa phương tích cực phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ mình, vừa bảo vệ Nhân dân. Nói là làm, ông đã gom góp số tiền ít ỏi từ phụ cấp chi hội, tiền làm ruộng, vườn và con cháu biếu mình để mua một bộ loa máy mới tặng cho nhà văn hoá thôn làm phương tiện tuyên truyền các thông tin liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19 cũng như các hoạt động khác của địa phương.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng đang tuyên truyền cùng với bộ loa máy ông tặng cho nhà văn hoá thôn

Bản thân ông hiểu rõ, với địa bàn khu dân cư rộng, việc tiếp cận thông tin có phần hạn chế nên ông đã cùng Ban Công tác Mặt trận thôn Tân Tiến luôn quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để quán triệt, phổ biến, truyền tải các thông tin của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của tỉnh, huyện, xã đến tận bà con nhân dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình, cộng đồng dân cư và cùng đồng hành trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc” . Trên cơ sở các nội dung tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của tỉnh và huyện về dịch Covid-19, ông đã trích lược nội dung ngắn gọn, phù hợp với Nhân dân để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và chấp hành, thực hiện kịp thời, chủ động và có hiệu quả. Cùng với sự nhiệt tình, tâm huyết và cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền của ông Nguyễn Mạnh Hùng và Ban Công tác Mặt trận thôn Tân Tiến, với thời lượng từ 20 - 30 phút cho 2 lần mỗi ngày đã trở thành kênh thông tin hữu hiệu, góp phần tạo sức lan tỏa “ý Đảng đến với lòng dân”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng phối hợp với các đoàn thể đi tuyên truyền cài đặt phần mềm Bluezone

Ông tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của các ngành, các cấp, sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn dân, chúng ta sẽ đẩy lùi, chiến thắng đại dịch.

Vũ Cương- Ủy ban MTTQ huyện Đức ThọÝ kiến bạn đọc