Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Xuyên tổ chức giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp

08:56 28/09/2021

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-MTTQ-BTT, ngày 22 tháng 7 năm 2021 và Quyết định số 58/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 9/8/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện về giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp theo Quyết định 657-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện do đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm Trưởng đoàn; cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, đại diện thường trực Ban tiếp công dân huyện, Hội cựu chiến binh huyện đã giám sát trực tiếp tại 03 đơn vị (UBND xã Cẩm Quan, Cẩm Lĩnh, Cẩm Trung) từ ngày 13 - 15/9/2021.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Cẩm Quan

Tại các buổi làm việc, đại diện lãnh đạo địa phương, đơn vị đã báo cáo với Đoàn về kết quả mà địa phương, đơn vị đã đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế còn mắc phải trong quá trình thực hiện. Từ đó, đưa ra các đề xuất, kiến nghị.

Thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Cẩm Quan, Cẩm Lĩnh, Cẩm Trung đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp theo Quyết định 657-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các địa phương có bố trí phòng tiếp công dân, phân công và niêm yết công khai lịch trực tiếp công dân, số điện thoại lãnh đạo địa phương, có phiếu tiếp nhận đơn, lịch hẹn và mở sổ theo dõi công tác tiếp công dân theo quy định…; toàn bộ đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của Nhân dân đều được phân loại và giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật quy định.

Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Cẩm Quan đã tiếp nhận 34 đơn thư thuộc thẩm quyền; trong đó, đơn khiếu nại 34 đơn (đã giải quyết 32 đơn, 2 đơn đang chờ giải quyết). Tại xã Cẩm Lĩnh đã tiếp nhận 51 đơn, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã 42 đơn; đã giải quyết 33 đơn, chưa giải quyết 9 (07 đơn không có cơ sở, điều kiện để giải quyết, 02 đơn đơn đang chờ giải quyết). Tại xã Cẩm Trung tiếp nhận 8 đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền; trong đó, đã giải quyết 7 đơn, còn 01 đơn đang chờ giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát tại xã Cẩm Lĩnh

Tại buổi giám sát, các thành viên trong Đoàn đã trao đổi, làm rõ thêm một số bất cập, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp theo Quyết định 657-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã của các địa phương, đơn vị. Đoàn giám sát đã chỉ ra một số nội dung Một số địa phương, đơn vị cần làm tốt hơn nữa như: công tác phân loại đơn và thẩm quyền giải quyết; nâng cao chất lượng thực thi công vụ; đầu tư cơ sở vật chất cho trụ sở tiếp công dân.

Qua các buổi làm việc, sau khi nghe các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề trong báo cáo. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải ở cơ sở; đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ, coi trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo giúp ổn định tình hình. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, Quyết định 657-QĐ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nhất là các Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân. Cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở nên không có vụ việc phức tạp kéo dài; đơn, thư được giải quyết dứt điểm, đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của Nhân dân.

Đối với đơn đã giải quyết đúng thẩm quyền, đúng chính sách và đúng quy định pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh mà không có tình tiết mới, không có căn cứ... thì ban hành thông báo không thụ lý, thông báo công khai theo quy định pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đề nghị trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị sẽ quan tâm hơn nữa đến công tác này; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn giám sát đã góp ý; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa phát sinh khiếu nại, tố cáo; giải quyết tốt các mâu thuẫn trong Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Mai, Ủy ban MTTQ Cẩm XuyênÝ kiến bạn đọc