Thành phố Hà Tĩnh: Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại các phường, xã

17:38 24/07/2020

Thực hiện Kế hoạch giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố năm 2020; vừa qua, Đoàn giám sát do ông Nguyễn Mai Linh, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố làm Trưởng Đoàn đã tiến hành giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên" tại các đơn vị: Phường Nguyễn Du, phường Bắc Hà, xã Thạch Trung, xã Thạch Bình.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Thạch Trung

Thông qua giám sát nhằm đánh giá đúng tình hình kết quả việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 124 - QĐ/TW của cấp ủy Đảng cơ sở và việc triển khai thực hiện hoạt động giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cấp phường, xã. Làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân; những kiến nghị đề xuất, những giải pháp tổ chức thực hiện thời gian tới, góp phần thực hiện có hiệu quả các nội dung Quy định số 124-QĐ/TW  của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đoàn giám sát làm việc tại phường Nguyễn Du

Qua giám sát ở các đơn vị, nhìn chung các cấp ủy địa phương đã quan tâm, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện quy định 124-QĐ/TW và tổ chức quán triệt đến các cán bộ, đảng viên. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các phường, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức tốt việc phổ biến quán triệt nội dung Quy định 124 đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Người đứng đầu, cán bộ, đảng viên sau khi được quán triệt nội dung Quy định 124 đã có sự chuyển biến tích cực, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nhiệt tình, trách nhiệm với công việc hơn; linh hoạt, sáng tạo trong công tác; năng lực, hiệu quả làm việc chuyển biến rõ nét; tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân được tốt hơn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết quả giám sát cho thấy, việc triển khai thực hiện Quy định số 124 đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng được nâng lên; quản lý, điều hành của chính quyền thành phố quyết liệt và hiệu lực, hiệu quả hơn; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thực chất.

Võ Thúy Hoa- Ủy ban MTTQ thành phố Hà TĩnhÝ kiến bạn đọc