Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015

11:59 01/03/2020

Ngày 05/12/2013, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội – Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp số 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW về “Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 – 2015

Theo đó, tổng rà soát, việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015, sẽ có 7 đối tượng gồm: Liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; bà mẹ Việt Nam Anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người có công giúp đỡ cách mạng; cựu thanh niên xung phong.

Các đối tượng phải có tên trong danh sách người có công với cách mạng do Phòng LĐTBXH huyện, tỉnh, thành phố thuộc tỉnh, quản lý tại thời điểm trước ngày 1/3/2014. Trường hợp người có công đã chết nhưng thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng vẫn thuộc diện lập danh sách rà soát.

Trường hợp một liệt sĩ có nhiều thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi thì lập danh sách tất cả các thân nhân của liệt sĩ. Thân nhân người có công là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con nuôi. Riêng thân nhân liệt sĩ, còn người có công nuôi dưỡng liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Trường hợp thân nhân của người có công đang hưởng từ 2 chế độ trợ cấp ưu đãi trở lên thì lập 1 phiếu rà soát. Trường hợp người có công đang hưởng 2 chế độ trợ cấp ưu đãi người có công thì lập 2 phiếu thống kê rà soát. Trường hợp người có công có hộ khẩu thường trú tại địa phương nhưng đi làm ăn xa ủy quyền cho thân nhân hưởng trợ cấp ữu đãi vẫn thuộc diện kê khai rà soát.

Phạm vi rà soát được tiến hành trên phạm vi toàn quốc, các thôn, bản, làng, ấp, khu phố, tổ dân phố.

Rà soát, lập danh sách ở từng xã, phường, thị trấn những người đã được hưởng, chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ, cần thực hiện chính sách ưu đãi theo 7 đối tượng nêu trên. Thông báo công khai danh sách trong cuộc họp thôn, tổ dân phố và trên các phương tiện thông tin đại chúng ở khu dân cư, xã, phường, thị trấn...Ý kiến bạn đọc