Vũ Quang: Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

15:21 16/03/2021

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vũ Quang phối hợp với HĐND, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử huyện tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử trên địa bàn toàn huyện từ ngày 11/3 đến 14/3/2021.

Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Đức Bồng

Thông qua kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tình hình triển khai thực hiện Luật, các quy định, hướng dẫn về công tác bầu cử, đồng thời nắm bắt tình hình và kết quả chuẩn bị công tác bầu cử; kịp thời giúp các địa phương khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong các bước quy trình, thủ tục, kịp thời hướng dẫn giúp cơ sở chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ công tác bầu cử được tốt hơn; nắm bắt trả lời những khó khăn vướng mắc thực tiễn tổ chức thực hiện trong bầu cử để có cơ sở kiến nghị với các cấp, các ngành có thẩm quyền giải quyết; bảo đảm cho cuộc bầu cử thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Kiểm tra công tác bầu cử tại xã Đức Liên

Qua kiểm tra, giám sát đến nay 100% cơ sở đã hoàn thiện việc giới thiệu người ứng cử, hoàn chỉnh hồ sơ ứng cử gửi về Ủy ban bầu cử cấp xã để tổng hợp và bàn giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp đúng thời gian quy định để tổ chức hiệp thương lần hai (từ 15/3-19/3/2021). Đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, được UBMTTQ huyện thông báo đến các cơ quan, tổ chức giới thiệu 60 người; qua tổng hợp các cơ quan đơn vị đã giới thiệu nữ là 25 người chiếm 41,67%; trẻ tuổi 27 người chiếm 45%; ngoài đảng 6 người chiếm 10%; tôn giáo 2 người chiếm 3,3%, đối chiếu với số liệu cơ cấu được thông báo phân bổ của MTTQ thì các chỉ tiêu cơ cấu nữ, trẻ đều tăng.

Nguyễn Anh Tuấn  - PCT UB MTTQ Vũ QuangÝ kiến bạn đọc