Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

16:17 02/03/2021

Chiều 24/2/2021, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND.

Ông Thái Ngọc Hải- Phó Chủ tịch Thường trực và ông Hoàng Anh Đức- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, ông Hoàng Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức phổ biến các nội dung đến đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu cũng đã được phổ biến Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở thống nhất các nội dung tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ gửi thông báo để các cơ quan, đơn vị tiến hành quy trình giới thiệu người ra ứng cử theo quy định.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 24/2 - 11/3/2021, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn sẽ đồng loạt tiến hành giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy trình 3 bước: Hội nghị ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị; Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác; Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng.

Thời gian nộp hồ sơ người ứng cử chậm nhất đến hết ngày 14/3/2021.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà Trần Danh Vinh trao đổi 1 số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai

Hội nghị cũng đã tập trung trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai; làm rõ cách tiếp cận biên bản, biểu mẫu, thời gian, đấu mối các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải thực hiện theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực Thái Ngọc Hải phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Thái Ngọc Hải - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 nghiên cứu rõ Luật bầu cử và các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử. Xây dựng chương trình, phân công cụ thể để tổ chức hội nghị cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; thực hiện tốt công tác thông tin với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để kịp thời được hướng dẫn và giải quyết những vấn đề phát sinh, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử sắp tới.

Thanh B ìnhÝ kiến bạn đọc