Điều chỉnh cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội phù hợp với nhiệm vụ chính trị tại địa phương

10:32 05/02/2021

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 4/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng dự.

Hội nghị đã thống nhất đoàn chủ tọa và thư ký gồm các đồng chí: Trần Nhật Tân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Thái Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Hoàng Anh Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân nhấn mạnh: "Hội nghị nhằm thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi nghe trình bày về cơ cấu, thành phần, số lượng người theo quy định, hội nghị sẽ tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín để thống nhất các nội dung liên quan".

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân khai mạc hội nghị.

Hội nghị đã được nghe Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh trình bày cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh trình bày cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV và Nghị quyết số 1193/NQ-UBTVQH14 ngày 23/1/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, số lượng, cơ cấu và thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Hà Tĩnh được phân bổ như sau:

Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 7. Số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến được phân bổ theo cơ cấu định hướng là 4; trong đó, gồm lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, đại biểu chuyên trách, đại biểu quân đội, tòa án. Cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu: phụ nữ giới thiệu ứng cử, đại biểu ngoài Đảng, đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), đại biểu tái cử.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức trình bày dự kiến của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về cơ cấu, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã được nghe Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức trình bày dự kiến của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về cơ cấu, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Trần Tiến Dũng cho rằng: Đại biểu quân đội và đại biểu tòa án đều thuộc khối Nội chính, do vậy cần có sự điều chỉnh, lựa chọn các đại biểu thuộc khối kinh tế, văn hóa…

Tại hội nghị, đã có 8 ý kiến thảo luận. Trong đó, có ý kiến cho rằng: trong tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 7 người, cần điều chỉnh theo hướng tăng đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, giảm đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đoàn Đình Anh đề nghị cần điều chỉnh đại biểu Quốc hội được bầu theo cơ cấu tăng đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương.

Đóng góp ý kiến vào số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến được phân bổ theo cơ cấu định hướng; đại biểu cho rằng, đại biểu quân đội và đại biểu tòa án đều thuộc khối Nội chính, do vậy cần có sự điều chỉnh, lựa chọn các đại biểu thuộc khối kinh tế, văn hóa… để có thể tham gia toàn diện hơn ở các lĩnh vực.

Về cơ cấu đại biểu tái cử, cần điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu qua thảo luận.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu trong việc lựa chọn những đại biểu Quốc hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời, phân tích thêm một số nội dung về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu để đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, điều chỉnh phù hợp.

Các đại biểu lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu kín các nội dung liên quan đến hiệp thương.

Cũng trong chiều nay, hội nghị lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu kín các nội dung liên quan đến hiệp thương số lượng, cơ cấu, thành phần của các đại biểu.

(Nguồn: Baohatinh.vn)Ý kiến bạn đọc