Hà Tĩnh thống nhất danh sách sơ bộ 13 người ứng cử Đại biểu Quốc hội

15:36 17/03/2021

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu đã thảo luận, thỏa thuận và biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ 13 người.

Sáng 17/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng - Phó Trưởng ban trực Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch UBBC tỉnh cùng dự.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân - Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Thái Ngọc Hải và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Hoàng Anh Đức chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã được nghe Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và đọc danh sách 13 người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và thông qua danh sách 13 người ứng cử ĐBQH.

Theo đó, đến hết ngày 11/3/2021, Hà Tĩnh đã có 13 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 13/13 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV có phiếu tín nhiệm của cử tri đạt 100%.

Trong tổng số 13 người ứng cử ĐBQH, về cơ cấu thành phần gồm: lãnh đạo chủ chốt (1 người), đại biểu chuyên trách (6 người), Bộ Tư lệnh Quân khu IV (1 người), đại biểu tòa án (5 người).

Về cơ cấu kết hợp, nữ có 4 người (tỷ lệ 30,8%), tái cử 1 người (tỷ lệ 7,7%).

Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ có 1 tiến sỹ (7,7%); thạc sỹ 8 người (61,5%); đại học 4 người (30,8%). Về trình độ lý luận chính trị: cử nhân, cao cấp: 12 người (92,3%).

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Đỗ Khoa Văn tham gia ý kiến về việc thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Trên cơ sở tiêu chuẩn của ĐBQH; kết quả giới thiệu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị hội nghị thảo luận, thỏa thuận, thống nhất lập danh sách sơ bộ 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Bùi Thị Kiều Nhi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện kiêm Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Can Lộc đồng tình với danh sách sơ bộ đã được báo cáo; những người được giới thiệu ứng cử đều đủ tiêu chuẩn, được cử tri tín nhiệm cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để thỏa thuận và biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ 13 người đủ điều kiện ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị cũng thống nhất kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải thống nhất kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Đại biểu biểu quyết thông qua biên bản và thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV

Sau thảo luận, đại biểu đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay để thống nhất thông qua biên bản và danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân nhấn mạnh: Quy trình hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV được thực hiện khách quan, dân chủ; đại biểu đồng tình với cơ cấu, số lượng, chất lượng và có niềm tin vào chất lượng người ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

( Ngu ồn: Baohatinh.vn)Ý kiến bạn đọc