Hà Tĩnh hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về bầu cử đại biểu HĐND các cấp khóa XVIII

10:37 05/02/2021

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thống nhất cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 4/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng dự.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân điều hành hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh thông báo dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã được nghe Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh thông báo dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND ở mỗi đơn vị hành chính phải đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; coi trọng chất lượng, lựa chọn đại biểu là những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ; đồng thời, bảo đảm cơ cấu hợp lý trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở cấp mình và các đơn vị hành chính cấp dưới; có đại diện của các thành phần xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo, độ tuổi.

Tổng số đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 54 đại biểu.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Quyên góp ý về cơ cấu tỷ lệ đại biểu nữ tham gia HĐND.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đồng tình cao với dự kiến số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; đồng thời, thảo luận về việc cần đảm bảo tỷ lệ những người ứng cử đại biểu HĐND là nữ trong danh sách chính thức.

Hội nghị biểu quyết, thỏa thuận cơ cấu, thành phần số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Hội nghị cũng đã tiến hành biểu quyết, thỏa thuận cơ cấu, thành phần số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

(Nguồn: Baohatinh.vn)Ý kiến bạn đọc