Hà Tĩnh công bố 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

15:45 10/03/2021

Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-UBBC ngày 26/2/2021 về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Bản đồ Hà Tĩnh và các đơn vị hành chính tổ chức bầu cử.

Nguồn: Baohatinh.vnÝ kiến bạn đọc