Hà Tĩnh có 3 đơn vị bầu cử, được bầu 7 đại biểu Quốc hội khóa XV

15:41 10/03/2021

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ấn định Hà Tĩnh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV với 7 đại biểu được bầu.

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, Hà Tĩnh được ấn định số đơn vị bầu cử là 3, số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

Cụ thể: đơn vị bầu cử số 1 (gồm thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê) có số đại biểu Quốc hội được bầu là 3;

Đơn vị bầu cử số 2 (gồm các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân và Lộc Hà), có số đại biểu Quốc hội được bầu là 2;

Đơn vị số 3 (gồm thị xã Hồng Lĩnh và các huyện: Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang) có số đại biểu Quốc hội được bầu là 2.

Hội đồng Bầu cử quốc gia yêu cầu Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan hữu quan ở địa phương triển khai thực hiện.

3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Hà Tĩnh.

Theo Nghị quyết số 64 /NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước là 184.

Trong đó, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 2 địa phương có số đơn vị bầu cử (cùng 10 đơn vị) và số đại biểu Quốc hội được bầu nhiều nhất nước (lần lượt là 29 và 30 đại biểu).

Nguồn: Baohatinh.vnÝ kiến bạn đọc