Hội nghị trực tuyến tập huấn về công tác dân tộc năm 2020

16:27 26/08/2020

Sáng ngày 25/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Dân tộc năm 2020. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến (Ảnh: mattran.gov.vn)

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hoàng Anh Đức, đại diện các Ban, Văn phòng, lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân chủ pháp luật - Tôn giáo dân tộc Ủy ban MTTQ tỉnh.

Điểm cầu Hà Tĩnh

Hội nghị đã được nghe 05 chuyên đề gồm: MTTQ Việt Nam - lịch sử và truyền thống - những vấn đề cơ bản; Thực hiện tốt công tác dân tộc theo Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Những nội dung cơ bản của Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; MTTQ Việt Nam với công tác dân tộc. Hội nghị cũng đã tập trung giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các chính sách, chương trình trong công tác dân tộc của Mặt trận các cấp thời gian qua.

Việc tổ chức hội nghị tập huấn sẽ góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc của MTTQ tỉnh kịp thời cập nhật những kiến thức mới về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân tộc, từ đó vận dụng vào việc tham mưu, triển khai hiệu quả công tác dân tộc và thực hiện tốt chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Lê Thị LoanÝ kiến bạn đọc